Totuus Suomen kaivoksista

Suomen kaivosteollisuus ei ole kestävää, vaikka toisin väitetään. Keräsimme viisi piirrettä, jotka kaikkien tulisi tietää Suomen kaivosten ympäristövaikutuksista ja niiden säätelystä.

Lue lisää

Malminetsintä ei kuulu suojelualueille

Malminetsinnän ympäristövaikutuksia ei huomioida kaivoslain mukaisessa lupaharkinnassa. Päätöksentekijöiden tulisi kantaa vastuuta siitä, että lainsäädännöllä turvataan edes kaikkein herkimpien luontoalueiden säilyminen. Malminetsintälupia myönnetään Suomessa myös suojelualueille ja niiden läheisyyteen.

Lue lisää