Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto yhdennetyn energia- ja il­mas­to­suun­ni­tel­man (NECP) päivityksestä

Kuva: Fintrvlr / Flickr (CC BY-NC 2.0)

Suomi toimitti 28.6.2024 Euroopan komissiolle päivitetyn kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman (NECP). Suomen luonnonsuojeluliitto katsoo lausunnossaan, että suunnitelma on erittäin heikko.

NECP -suunnitelma on keskeinen strateginen suunnitteluväline, jonka kautta on mahdollista tarkastella ja arvioida jäsenmaiden ilmastopolitiikkaa kokonaisuudessaan. Kaikki EU:n jäsenmaat raportoivat ilmastotavoitteidensa ja toimiensa edistymisestä komissiolle.

Euroopan komissio antoi joulukuussa 2023 suosituksia Suomen kesällä 2023 toimittamaan NECP-luonnokseen. Suosituksissaan komissio kehotti Suomea esittämään selkeät polut sekä lisätoimet, joilla se saavuttaisi ilmastotavoitteensa. Suomella on ollut siitä asti aikaa ottaa suositukset huomioon.

Suomen päivitetty suunnitelma ei tarjoa lisätoimia, joilla ilmastotavoitteet olisi mahdollista saavuttaa. Päinvastoin, siinä kuvatut toimet uhkaavat heikentää hiilinieluja entisestään. Lisäksi suunnitelma antaa epäselvän ja harhaanjohtavan kuvan Suomen ilmastopolitiikasta, eikä vastaa komission Suomelle antamia suosituksia.

Suomen luonnonsuojeluliiton lausunto NECP-suunnitelman päivitysluonnoksesta on luettavissa täällä.

Jaa sosiaalisessa mediassa