Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto hallituksen esitykseksi ehdokkaan vaa­li­ra­hoi­tuk­ses­ta annetun lain, puoluelain, vaalilain sekä kan­sa­lais­aloi­te­lain muuttamisesta

Luonnonsuojeluliitto kannattaa vaalirahoituksen julkisuuden lisäämistä ja alaikärajan laskemista 16 vuoteen, joka olisi alkamassa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta.

Kuvassa näkyy ylhäältä päin kuvattuna eduskuntatalon suuren salin istuimia.

18.06.2024

Asia: VN/23281/2023

Suomen luonnonsuojeluliitto lausuntomahdollisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa.

Esitetyt pyrkimykset tuoda vaalirahoitusta avoimemmaksi ovat kannatettavia, mutta ne eivät mene vielä kovin pitkälle. On tärkeää, että Suomessa toimisi kansan eikä rahan valta. Vaalirahoituksen ennakkoilmoitus pitäisi tehdä pakolliseksi. Lisäksi tulisi pohtia kampanjakaton asettamista. Ulkomainen vaalirahoitus tulisi tehokkaasti estää ulkoisten vaikutusyritysten torjumiseksi – niistä on Suomen historiassa paljon varoittavia esimerkkejä. Valvontakeinot ja sen voimavarat tulee turvata sekä sanktioita tehostaa.

Puoluelaissa ehdokkaiden jäsenäänestyksen pakollisuus oltaisiin poistamassa. Huomattakoon, että sen tulos ei ole nytkään monen puolueen säännöissä sitova.

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen äänioikeusrajan laskua 16 vuoteen pidämme kannatettavana. Se toisi nuoria entistä aikaisemmin yhteiskunnallisiin asioihin mukaan. Tämä ikäraja tulisi ottaa käyttöön myös kotimaisissa kansalaisaloitteissa. Lisäksi tulisi pohtia sen käyttöä kotimaissa vaaleissa sekä äänestysoikeuden että vaalikelpoisuuden osalta.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa