Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

E-kirje EU:n komission tiedonannosta bioteknologian ja biovalmistuksen vauhdittamiseksi EU:ssa

Luonnonsuojeluliitto pitää tärkeänä että biotalouden ja biotekniikan käytön tulee olla kestävää. Siksi jatkossakin tarvitaan niitä koskevia vaikutusten arviointeja, osallistavaa päätöksentekoa ja seurantaa, jolla voidaan asioita tarvittaessa parantaa.

E 30/2024 vp
Toiminnanjohtaja Tapani Veistola
Suomen luonnonsuojeluliitto
MmV kirjallinen asiantuntijalausunto 11.6.2024

Yleisesti ottaen on hyvä, että eri tekniikoita, tuotannonaloja ja poliitikkoja käsitellään aika ajoin kootusti sekä EU:ssa että kansallisesti. Näin asioista voidaan saada kokonaiskuvaa ja keskustelua.

Biotalouden suhteen on huomattava, että uusiutuvienkin luonnonvarojen käytön on oltava kestävää. Biomateriaalienkaan tuotannon ja kulutuksen lisääminen ei ole automaattisesti kannatettava asia, vaan sillä voi olla erilaisia haitallisia ympäristövaikutuksia. Tämä edellyttää riittäviä vaikutusten arviointeja, osallistavaa päätöksentekoa ja myös seurantaa, jonka mukaan toimintaa voidaan parantaa.

Tässä suhteessa on erittäin hyvä, että Suomi pitää tärkeänä mm. toimenpiteitä, joilla uusilla elinkaarimallinnusmenetelmillä varmistetaan fossiili- ja biopohjaisten tuotteiden oikeudenmukainen vertailu. Näin mahdollistetaan, että kuluttajat saavat luotettavan tiedon tuotteen kestävyydestä ja ympäristövaikutuksista. Tässä tulee ottaa huomioon myös biodiversiteettinäkökohdat.

Komission esityksessä pohditaan kuinka biotekniikkaan ja biovalmistukseen sovellettavaa lainsäädäntöä voitaisiin keventää edelleen EU:n politiikoissa. Tällaista kehitystä on jo nyt menossa parhaillaan ns. geenisaksien käytössä kasvinjalostustoiminnassa. Huomattakoon kuitenkin, että sääntelyä ei voi riisua olemattomiin, koska se on tärkeää liiketoiminnankin tarvitsemalle tuotteiden luotettavuudelle ja turvallisuudelle. Lisäksi varsinkin ns. synteettiseen biologiaan liittyy laajoja kesken olevia kansainvälisiä tieteellisiä keskusteluja, joiden takia varovaisuusperiaatteen käyttö on tällä hetkellä tarpeen.

Lisätietoja
– Tapani Veistola, toiminnanjohtaja, p. 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa