Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Selvitys: Suomen luon­non­suo­je­lu­liit­to on aktiivisin ym­pä­ris­tö­jär­jes­tö vai­kut­ta­mis­työs­sä

Kuva: Oona Lohilahti

Luonnonsuojeluliitto on uuden selvityksen perusteella aktiivisin ympäristöjärjestö eduskunnan vaikuttamistyössä. Uusi Suomi kävi läpi kaikki eduskunnan valiokuntien kuultavana käyneet etujärjestöt vuosilta 2015–2023.

”Luonnonsuojeluliitto on se järjestö, joka puolustaa luontoa työryhmissä, lausunnoilla ja oikeudessa. Olemme nyt jo toiseen kertaan tutkitusti aktiivisin ympäristöjärjestö eduskunnan vaikuttamistyössä”, kertoo Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola.

Suomen luonnonsuojeluliitto oli viidenneksi aktiivisin sidosryhmä Suomen Kuntaliiton, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n ja Suomen Yrittäjien jälkeen. Kahdenkymmenen aktiivisimman sidosryhmän joukossa ei ollut muita ympäristöjärjestöjä tai -liikkeitä.

Luonnonsuojeluliitto oli valiokuntien kuultavana 278 kertaa vuosina 2015–2023. Eduskunnan valiokunnissa kuultavana käyminen on vaikuttamistyön kannalta oleellista, sillä valiokunnat valmistelevat mietintöjä täysistuntokäsittelyn pohjaksi. Valiokuntien mietinnöt ovat siis kaiken eduskunnan päätöksenteon pohjana. Valiokuntakuulemisten kautta sidosryhmillä on suora vaikutusmahdollisuus eduskunnan päätöksentekoon.

”Luonnonsuojeluliitto on vaikuttanut nykyiseen ympäristölainsäädäntöön koko sen historian ajan. Yksi huippuhetki oli, kun koskiensuojelulaki tehtiin 1980-luvulla työryhmän mietinnön sijasta Luonnonsuojeluliiton ja sen kumppanien eriävän mielipiteen pohjalta”, Veistola kertoo.

Tuore esimerkki taas on viime vuonna läpiviety luonnonsuojelulain uudistus, joka oli pitkän työn tulos. Se sisälsi paljon Luonnonsuojeluliiton ajamia esityksiä, kuten kansallis- ja luonnonpuistojen turvan malminetsinnältä ja uhanalaisten lajien paremman huomioon ottamisen luvissa.

Luonnonsuojeluliitto osallistui pelkästään vuoden 2023 aikana yli sataan työryhmään, antoi noin 150 kannanottoa sekä tapasi päättäjiä ministeriöistä hallitukseen ja Euroopan komissioon. Eduskuntakuulemisia eri valiokunnissa oli vilkkaimmillaan useita viikossa.

”Luonto tarvitsee voimakkaan puolestapuhujan, sillä luonto ei voi tehdä sitä itse. Luonnonsuojeluliitolla on laajat verkostot niin valtakunnallisella kuin paikallisellakin tasolla”, Veistola kertoo.

Ryhdy sinäkin luonnon asianajajaksi – liity kuukausilahjoittajaksi! 💚 Kuukausilahjoittajana autat meitä valvomaan ja puolustamaan luonnon etua koko Suomessa.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa