Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to: Suomen ei pidä kaataa en­nal­lis­ta­mis­a­se­tus­ta vaan etsiä rakentava ratkaisu

Luonnonsuojeluliiton mielestä Suomen ei pidä kaataa ennallistamisasetusta vaan edistää sen läpiviemiseksi myönteistä ratkaisua. Ennallistaminen toteuttaisi hallitusohjelman tavoitetta “Vahvistamme luonnon monimuotoisuutta ja torjumme luontokatoa”.

Muurinsuo, Ilomantsi.
Kuvaaja: Tuuli Hakulinen

“Juntturointi ennallistamista vastaan asemoi Suomea kuitenkin varsin outoon, luontovihamieliseen valoon”, sanoo Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää.

Suomen kanta ennallistamisasetukseen on ollut äänestää tyhjää, mikä merkitsee käytännössä vastustamista. Ennallistamisasetuksen kaatuminen taas vaarantaisi luontokadon pysäyttämisen koko EU:ssa.

“Suomen on erittäin hankala saavuttaa omaa tavoitettaan pysäyttää luontokato, jos konkreettisia toimia vastustetaan. Päätös äänestää ennallistamisasetusta vastaan kyseenalaistaa hallituksen rehellisyyden suomalaisille. Hallitusohjelmaan ei voi kirjoittaa yleviä tavoitteita ja sitten vastustaa kaikkea, mikä edistäisi niiden toteutumista”, Halmeenpää toteaa.

Pitkään neuvoteltuun pakettiin on sisällytetty paljon Suomenkin ajamia joustoja ja heikennyksiä alkuperäisiin esityksiin. Euroopan parlamentti on jo omalta osaltaan hyväksynyt kompromissimuotoilut. Nyt asia on jäsenmaiden käsittelyssä.

Ennallistamisasetuksen tekemiseen on päädytty, koska EU:n tavoitteissa luontokadon pysäyttämiseksi on epäonnistuttu aikaisempina vuosikymmeninä. Suomessakaan luontokatoa ei ole pysäytetty hyvistä tavoitteista huolimatta. Luontokadon jatkuminen vaarantaa luonnon ohella taloutemme ja terveytemme, joten mittavia toimia sen pysäyttämiseksi tarvitaan välittömästi. Suomi on jo sitoutunut ennallistamistavoitteisiin myös YK:n Kunming-Montrealin luonnon monimuotoisuuskehyksessä.

Luonnon tilaa tulee ennallistaa esimerkiksi tukkimalla suo-ojia, palauttamalla jokia ja puroja kohti luonnontilaa ja lisäämällä laidunnusta perinnebiotoopeilla. Vesistöjen valuma-alueilla tehtävät toimet, kuten soiden ennallistaminen, parantaisivat vesien tilaa ja samalla myös virkistyskäyttömahdollisuuksia. Luonnon elpyminen ja ennallistaminen on kaikkien suomalaisten etu, ei keneltäkään pois.

“Ennallistamisasetuksen käytännön toimeenpiteitä toteutettaisiin kansallisen ennallistamissuunnitelman kautta”, kertoo toiminnanjohtaja Tapani Veistola. “Suomessa ennallistamisasetuksen toimeenpanoon on hyvät edellytykset, koska ennallistamisessa on tehty laajaa yhteistyötä muun muassa eri luontotyypeissä suosittujen METSO, Helmi, Nousu- ja Sotka-ohjelmien kautta. Ennallistaminen tuo työtä ja tuloja maaseudulle.”

Lisätietoja:

  • puheenjohtaja Hanna Halmeenpää, p. 050 5644122, hanna.halmeenpaa@sll.fi
  • toiminnanjohtaja Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi
  • monimuotoisuusasiantuntija Liisa Toopakka, p. 0405042989 liisa.toopakka@sll.fi
  • ympäristöpäällikkö Paloma Hannonen, p. 0505323219, paloma.hannonen@sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa