Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Pidä koirat kiinni – suojelet luonnoneläinten pesintärauhaa

Koirat ovat erinomaisia retkikavereita, kunhan muistaa ottaa huomioon ympäröivän luonnon ja kanssaihmiset. Koirat on metsästyslain mukaan pidettävä kiinni 1.3.-19.8. välisenä aikana. Vapaana koiria saa pitää koirapuistoissa ja aidatuilla piha-alueilla.

Pitämällä koirat kiinni taataan paitsi luonnoneläinten pesintärauha myös ihmisen parhaan ystävän turvallisuus.

Kiinnipitoaikana koira on pidettävä aina kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä. Koiraa saa pitää vapaana alueen omistajan tai haltijan luvalla ainoastaan pihamaalla, puutarhassa tai muulla aidatulla alueella.

Koirien kiinnipitoajan kunnioittaminen on tärkeää, jotta luonnoneläimillä olisi rauha niiden lisääntymisajan aikana.

”On erittäin tärkeää, että linnut ja muut eläimet saavat pesiä ja kasvattaa poikasensa rauhassa. Lisääntymisaikana luonto on herkimmillään. Suurimmassa vaarassa ovat maassa pesivät linnut pesineen ja nisäkkäiden poikaset”, kertoo Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola.

Erityisesti kanalintuja ajatellen on tärkeää, etteivät koirat juokse vapaana maaliskuun alun jälkeen. Myös sellaiset koirat, joilla ei ole metsästysviettiä, tulee pitää kiinni. Sillä vaikka koira ei olisikaan linnuista kiinnostunut, linnut voivat kaikota pelästyessään pesimäpaikoilta. Linnut suhtautuvat koiraan kuten mihin tahansa petoon. Koira voi myös tuhota pesiä.

Myös monilla nisäkkäillä kiimakausi käynnistyy aikaisin keväällä, ja esimerkiksi mäyrät voivat saada poikasia jo maaliskuun puolella.

Kannattaa huomioida, että kiinnipitoajan ulkopuolellakin metsästyslaki määrää pitämään koiran kytkettynä, ellei vapaana pitämiseen ole lupaa maanomistajalta tai metsästysoikeuden haltijalta. Koiran tulee kuitenkin olla aina omistajan hallittavissa, vaikka se olisikin luvallisesti irti.

Luonnonsuojelualueilla kielto koira vapaana pitämiseen on ympärivuotinen.

Missä paikoissa koiraa saa pitää vapaana?

Järjestyslaissa on oma pykälänsä koirakurista. Lain mukaan koira on pidettävä aina kytkettynä taajamassa. Koiran vapaana pitäminen on sallittua ainoastaan koirapuistoissa, koirien harjoituspaikoissa ja suljetuilla piha-alueilla. Koiran tulee näissäkin paikoissa olla omistajansa tai haltijansa valvonnassa. On myös pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa.

Järjestyslaissa määrätään myös, että koiraa ei saa päästää kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle. Koiraa ei saa viedä yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille tai yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle. Poikkeuksena ovat sellaiset hiihtoladut, jotka on merkitty koiraladuiksi.

Hyvä koiranomistaja tuntee koiraetiketin ja noudattaa sitä, jotta koiran kohtaamiset niin lajitovereiden, muiden eläinten kuin ihmistenkin kanssa sujuvat mahdollisimman sujuvasti.

Virkakoirat ja pienet pennut poikkeus sääntöön

  • Metsästyslainmukainen kiinnipitoaika 1.3.-19.8. ei koske poliisin, tullin, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen työtehtävissä olevia koiria.
  • Alle viiden kuukauden ikäistä pentua saa pitää vapaana myös kiinnipitoaikana, jos pentu on kytkettävissä.
  • Kiinnipitoaika ei koske palvelutehtävässä olevaa koiraa tai paimentamis-, opas- tai vartiointitehtävien koulutustilanteita.
  • Kiellosta voi poiketa, kun kanakoiraa tai muuta lintukoiraa koulutetaan häiritsemättä rauhoitettuja riistaeläimiä niiden lisääntymisaikana.
  • Metsästyslain mukaisena koirien kiinnipitoaikana rauhoittamattoman riistaeläimen metsästys on sallittua muulla kuin ajavalla koiralla sillä edellytyksellä, ettei koira häiritse rauhoitettuja luonnoneläimiä.

Jaa sosiaalisessa mediassa