Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto ELY-keskusten eri­kois­tu­mis­teh­tä­vien muutoksista

Luonnonsuojeluliitto kannattaa ravinnekierron tukien keskittämistä Varsinais-Suomen ja ilmastolain toimeenpanon erikoistumistehtäviä Pirkanmaan ELY-keskuksiin. Lisäksi liitto tuki eräiden kala- ja lintuasioiden keskittämistä Varsinais-Suomen ELY-keskukseen.

2.1.2024
Työ- ja elinkeinoministeriölle
Asia: VN/26334/2023

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta.

Erikoistumistehtäviin esitetyt muutokset ovat kannatettavia.

Lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskukseen kannattaa keskittää myös sisävesiltä saatujen kaupallisen kalastuksen saaliiden rekisteröintiin liittyvät tehtävät (kuten kala-ELY:t ovat lausunnossaan esittäneet) ja lintuja koskevat asiat (kuten ympäristöministeriö on lausunnossaan esittänyt). Se olisi osaamisen ja tehtävien keskittämistä tavalla, joka tehostaisi toimintaa.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa