Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­jär­jes­tö­jen toimintakutsu Pohjoismaiden hallituksille – Pohjoismaat luontotekojen globaalina edel­lä­kä­vi­jä­nä!

Pohjolan ympäristöjärjestöt
Pohjoismaiset ympäristöjärjestöt kokoontuivat Kööpenhaminassa huhtikuussa 2023. SLL:stä mukana olivat pj. Hanna Halmeenpää ja tj. Tapani Veistola.

Pohjoismaiden suurimpien luonnonsuojelujärjestöjen puheenjohtajat ovat julkaisseet maidensa hallituksille sekä Pohjoismaiden neuvostolle ja ministerineuvostolle osoitetun yhteisen kirjeen. Siinä vedotaan nopean ja päättäväisen toiminnan puolesta luontokadon hidastamiseksi. Luonnonsuojelujärjestöt korostavat luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen ja ilmastokriisin torjunnan yhteyttä toisiinsa.

”Joulukuussa 2022 YK:n biodiversiteettikokouksessa Montrealissa hyväksytyn maailmanlaajuisen biologista monimuotoisuutta koskevan sopimuksen viesti on selvä: vuoteen 2030 mennessä maa-, rannikko- ja merialueiden luonnosta tulee suojella 30 prosenttia”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton hallituksen puheenjohtaja Hanna Halmeenpää.

Myös vuonna 2020 hyväksytty EU:n monimuotoisuusstrategia tähtää samaan tavoitteeseen. Suomessa, Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa luontoa on nykyään suojeltu noin 10–20 prosenttia.

Yli 400 000 jäsenensä puolesta luonnonsuojelujärjestöt painottavat, että luonnon monimuotoisuuskriisi on haaste, joka vaatii vahvaa johtajuutta, päättäväisyyttä ja nopeaa toimintaa Pohjoismaiden hallituksilta.

”Pohjoismaiden toimet luonnon monimuotoisuuden edistämisessä ovat äärimmäisen tärkeitä paitsi luonnolle, myös Pohjoismaiden 27 miljoonalle ihmiselle”, Luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola korostaa.

Järjestöt vetoavat ja suosittavat, että Pohjoismaiden hallitukset ottavat käyttöön oikeudellisesti sitovat luontotavoitteet kansallisessa lainsäädännössään ja varmistavat ekosysteemien ylläpidon, parantamisen ja ennallistamisen, mukaan lukien lajien sukupuuton estämisen ja geneettisen monimuotoisuuden säilyttämisen.

Pohjoismaiden hallituksilta toivotaan kunnianhimoisia luontotavoitteita niille yhteiskunnan aloille, joilla on suuri vaikutus luontoon, kuten kaivostoiminta, maa- ja metsätalous, kalastus ja muu raaka-aineiden ja luonnonvarojen käyttö.

”Me haluamme Pohjoismaiden varmistavan, että niiden luonnonsuojelu- ja ilmastotoimet vahvistavat toisiaan sekä auttavan myös muita maailman maita parantamaan niiden kykyä hidastaa biologisen monimuotoisuuden häviämistä”, Halmeenpää tiivistää luontojärjestöjen yhteisen viestin päättäjille.

Lisätietoja:

Hanna Halmeeenpää, puheenjohtaja, p. 050 5644 122, hanna.halmeenpaa(a)sll.fi
Tapani Veistola, toiminnanjohtaja, p. 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

 

 

Lisätietoja

Liittohallituksen puheenjohtaja Hanna Halmeenpää

Jaa sosiaalisessa mediassa