Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Saimaannorppa kiinnostaa päiväkodeissa ja kouluissa – Suomen luon­non­suo­je­lu­liit­to julkaisi vapaasti käytettävät norp­pao­pe­tus­ma­te­ri­aa­lit

Suomen luonnonsuojeluliitto on julkaissut vapaasti hyödynnettävät saimaannorppa-aiheisten oppituntien materiaalipaketit. Valmiin ja ikäryhmittäin räätälöidyn aineiston avulla opettajat ja kasvattajat voivat itse pitää saimaannorppa-aiheisen oppitunnin. Oppilaitokset ja yleisöpaikat voivat myös saada liikuteltavan norppanäyttelyn maksutta käyttöönsä.

Kuvaaja: Juha Taskinen

Suomen luonnonsuojeluliiton verkossa julkaisemat saimaannorppa-aiheiset materiaalipaketit koostuvat norppaoppitunnin kuvaesityksestä ja opettajan käsikirjasta. Kuvaesityksessä pääosassa ovat saimaannorpat ja Saimaan luonto. Opettajan käsikirja esittelee kuvaesityksen rakenteen sekä tarjoaa opettajille ja kasvattajille taustatietoa oppitunnin pitämisen tueksi. Käsikirjan lopussa tarjotaan lisäksi vinkkejä oppitunteja täydentävään norppa-aiheiseen toimintaan.

Opettajan käsikirja esittelee norppaoppitunnin rakenteen ja tarjoaa taustatietoa oppitunnin pitämisen tueksi. Kuva: Kaarina Tiainen/Luonnonsuojeluliitto

Oppitunnin tietosisältö ja laajuus on räätälöity kolmelle ikäryhmälle. Varhaiskasvatukseen, alakouluille sekä yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille on omat opetuspakettinsa. Materiaaleissa korostuvat kauniit, ainutlaatuiset ja havainnollistavat kuvat sekä uusin tutkimustieto saimaannorpasta, hauskoja knoppitietoja unohtamatta.

Luonnonsuojeluliitto on toteuttanut myös liikuteltavan Norpan Saimaa -näyttelyn, joka kiertää vuosina 2023–2025 Saimaan alueen päiväkodeissa, kouluissa ja yleisöpaikoissa. Näyttelyssä esitellään saimaannorpan elämää, elinympäristöä ja sosiaalisia suhteita. Norppatietoa tarjotaan kuvien, tekstien, videoiden, sarjakuvien, tietovisan sekä veistoksen välityksellä, joten näyttely sopii kaikenikäisille. Näyttely on maksutta käytettävissä noin viikosta kuukauteen kerrallaan.

Oppilaitokset ja yleisöpaikat voivat saada maksutta Norpan Saimaa -näyttelyn käyttöönsä. Kuva: Hanne Kosonen/Luonnonsuojeluliitto

Kevät on kiivasta aikaa saimaannorppien elämässä –  ja norppatyössä

Helmi-maaliskuun vaihteessa norppanaaraat synnyttävät poikaset, kuutit, Saimaan luotojen ja kalliorantojen lumikinoksiin. Lumipesä suojaa kuuttia kylmettymiseltä, pedoilta ja ihmisten aiheuttamalta häiriöltä. Emo myös imettää kuuttia pesän suojassa siihen asti, kunnes kinospesä loppukeväästä romahtaa.

Lumikinoksessa olevaa norpanpesää ei näe päälle päin. Saimaalla tuleekin nyt välttää liikkumista saarten, luotojen ja rantojen läheisyydessä, ettei aiheuta norpille häiriötä. Myös koirat on hyvä pitää kytkettyinä, etteivät ne pääse kaivamaan rantakinoksia.

Keväisin myös Luonnonsuojeluliiton norppa-aiheinen ympäristökasvatustoiminta on erittäin kysyttyä. Saimaannorppa kiinnostaa Saimaan alueen päiväkodeissa ja kouluissa, ja Luonnonsuojeluliitolle tulee tällöin paljon kutsuja norppaoppitunnin pitämiseen etenkin Etelä-Karjalan alueella.

”Lapset innostuvat helposti Saimaan luonto ja norppa -aiheesta. Kimurantteja kysymyksiä ja jännittäviä keskusteluja syntyy aina oppituntien aikana. Täällä Saimaan rannoilla kyseessä on lähiluontomme, joten siihen liittyvä tieto, kokemukset ja elämykset ovat tärkeitä asioita jakaa, jotta tulevaisuudessakin osaamme elää täällä norppaa ja muuta luontoa kunnioittaen”, toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton saimaannorppa-asiantuntija Kaarina Tiainen.

Materiaalipaketin julkaisemisen lisäksi Luonnonsuojeluliitto järjestää norppaoppitunteja jatkossakin erityisesti Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Luonnonsuojeluliitto osallistuu loppukeväisin myös Metsähallituksen koordinoimaan saimaannorppien pesälaskentaan vastuualueillaan. Pesälaskennat ovat luvanvaraista toimintaa.

Opettajien materiaalipaketit sekä niitä täydentävät ympäristökasvatusaineistot ovat maksutta ladattavissa Suomen luonnonsuojeluliiton Saimaannorppa ja ympäristökasvatus -sivulta.

Lisätietoa liikuteltavasta Norpan Saimaa -näyttelystä


Lisätiedot:

Kaarina Tiainen, Suomen luonnonsuojeluliiton saimaannorppa-asiantuntija, p. 050 530 3270, kaarina.tiainen(a)sll.fi

Marjaana Kovanen, Suomen luonnonsuojeluliiton hanketyöntekijä, p. 044 776 4230, marjaana.kovanen(a)sll.fi

Hanne Kosonen, Suomen luonnonsuojeluliiton hankekoordinaattori, p. 040 194 1885, hanne.kosonen(a)sll.fi

Opettajien materiaalipaketit, saimaannorppaoppitunnit ja liikuteltava Norpan Saimaa -näyttely ovat osa Yhteinen saimaannorppamme LIFE -hanketta (Our Saimaa Seal LIFE, LIFE19 NAT/FI/000832), joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Lisätietoja

Saimaannorppa-koordinaattori Kaarina Tiainen

Jaa sosiaalisessa mediassa