Ympäristökasvatus on osa Luonnonsuojeluliiton tekemää suojelutyötä, jonka tavoitteena on tuoda lapsille tietoa ja elämyksiä heidän omasta lähiluonnostaan. Nykyiset lapset ja nuoret ratkaisevat norpan kohtalon tulevaisuudessa, joten ympäristökasvatus on tärkeässä roolissa myös norpan kannalta.

Sai­maan­norp­pa aiheena kiinnostaa

Luonnonsuojeluliiton norppatunnit ovat suosittuja kouluissa ja päiväkodeissa. Ympäri Saimaata tavoitetaan vuoden aikana tuhansia lapsia, joille esitellään saimaannorpan elämää ja suojelua monin eri tavoin. Samalla kerätään lasten kokemuksia ja ajatuksia Saimaasta ja sen omasta norpasta.

Kuva: Tiina Räikkönen

Norppalähettiläät

Koulunorppalähettiläät ovat kiertäneet vuosina 2010–11, 2013 ja 2016–2018 Saimaan alueen alakouluja tarjoten norppaoppitunteja etupäässä 3.(–4.)-luokkalaisille.

Vuoden 2016 keväällä norppalähettiläät kiersivät Saimaan alueen alakouluissa Etelä-Savossa. Norppalähettiläinä toimivat Susanna Hagman ja Mia Silvennoinen. Keväällä 2017 norppalähettiläiden koulukiertue tapahtui Etelä-Karjalassa. Lähettiläinä toimivat Jannika Kemppi ja Lauri Tiainen.

Keväällä 2018 norppalähettiläät Jannika Kemppi ja Juho Iso-Aho kiertävät alakouluja Pohjois-Karjalan Saimaan alueella sekä Varkaudessa. Yhden kevään aikana norppalähettiläät vierailevat noin 40 alakoulussa ja pitävät norppaoppitunnin yhteensä noin 2000 oppilaalle.

Norppalähettiläiden koulukiertueiden ohessa Luonnonsuojeluliiton saimaannorppakoordinaattori Kaarina Tiainen on vieraillut pyydettäessä erityisesti Etelä-Karjalan päiväkodeissa ja joissakin alakouluissa.

Norppaoppitunnin aikana tutustuttaan saimaannorpan elämään ja Saimaan luontoon kuvien, videoiden ja muun rekvisiitan avulla. Tärkeässä osassa on myös oppilaiden omien norppakohtaamisten jakaminen. Norppatunnit ovat keränneet paljon kiitosta vierailujen kohteena olleilta kouluilta ja lapset ovat ollee erittäin kiinnostuneita aiheesta.

Norppalähettiläiden vierailut ovat kouluille maksuttomia. Suomen luonnonsuojeluliiton norppalähettiläiden työtä on aiemmin tukenut Tuuliaisen säätiö ja autovuokraamo Hertz. Hankkeen materiaaleja on tuotettu Nestorisäätiön tuen turvin. Nyt norppalähettilästyö on osa Saimaannorppa-LIFE-hanketta. Hankkeessa tuotetaan myös opettajille tarkoitettua oheismateriaalia Saimaasta ja saimaannorpasta.

Oppilaat pääsevät tutustumaan norpan piirteisiin mm. aidonkokoisten norppapehmolelujen avulla

Vuoden 2017 norppalähettiläät Lauri Tiainen ja Jannika Kemppi

Norppaleirit

Lapsille on tarjottu norppatietoutta ja Saimaa-elämyksiä myös lasten norppaleireillä kesinä 2014–2018. Tarkoituksena on järjestää joka kesä noin viikon mittainen luontoleiri Saimaalla. Norppaleirit on tarkoitettu ensisijaisesti Saimaan alueella asuville ja mökkeileville lapsille.

Leirillä ton tutustuttu saimaannorpan elämään ja elinympäristöön. Lisäksi leirillä on liikuttu vesillä, retkeilty, tutkailtu luontoa, leikitty, taiteiltu, uitu ja saunottu, iltanuotiolla herkuttelua unohtamatta!

Leirien käytännön järjestelyistä vastaa Luonto-Liiton Savo-Karjalan piiri. Ensimmäinen ja toinen lasten norppaleiri järjestettiin Koloveden maisemissa heinäkuussa 2014 ja 2015. Kolmannen, neljännen ja viidennen lasten norppaleirin viettopaikkana toimi Pihlajaveden Turponsaari heinäkuussa 2016, 2017 ja 2018.

Lapset nostivat itse suunnittelemansa lipun salkoon Luonnonsuojeluliiton norppaleirillä v. 2018

Suurten järvien ympäristökasvatusyhteistyö

Saimaa, Laatokka ja Baikal ovat suuria järviä, joille yhteistä on ainutlaatuinen pohjoinen luonto ja makean veden oma norppa. Jokaisen järven rannalla toimii myös joukko ihmisiä, jotka haluavat säilyttää alueen omaleimaisen luonnon ja kulttuurin myös tuleville sukupolville.

Suurten järvien ympäristökasvatusyhteistyön aloite on tullut Venäjältä. Tutustumme toistemme toimintaan, vaihdamme ideoita ja ajatuksia ja otamme soveltuvin osin toisiltamme toimivia käytäntöjä käyttöön.

Vuonna 2008 yhteistyö Laatokan ja Baikalin välillä alkoi näillä sanoilla:

”Venäjän tiedeakatemian Siperian osaston Irkutskin tiedekeskuksen Baikalin museon, Venäjän luonnonsuojeluseuran Irkutskin osaston, Irkutskin alueen Baikalin ekologisen yhteiskunnallisen järjestön, Karjalan tasavallan Lahdenpohjan alueen Kurkijoen kotiseutukeskuksen ja Kurkijoki-avustusrahaston edustajat toteavat, että Aasian suurin järvi Baikal ja Euroopan suurin järvi Laatokka ovat ainutlaatuisia. Niille ominaiset ekologiset systeemit ovat erittäin tärkeä kansallisrikkaus. Lisäksi edustajat toteavat, että järvialueiden luonnon suojelu onnistuu vain, jos koko väestö ymmärtää olevansa vastuussa seuraaville sukupolville luonnon säilymisestä ja kaikki osallistuvat suojelemaan näitä luonnonrikkauksia.”

Vuonna 2012 Kurkijoen kotiseutukeskuksen johtaja Marina Petrova kutsui Suomen luonnonsuojeluliiton edustajia mukaan yhteistyöhön niin, että Saimaa otetaan osaksi Suurten järvien yhteistyöhanketta. Saimaan, Laatokan ja Baikalin suojelijat kokoontuivat Laatokan rannalle Kurkijoelle toukokuussa 2012 ja osallistuivat Lahdenpohjan piirin koululaisille järjestettyyn Laatokka-päivään tuoden heille terveisiä Saimaalta ja saimaannorpalta. Samalla vaihdettiin ajatuksia, kokemuksia, tietoa ja materiaalia järvistä, niiden luonnosta ja erityisesti norpasta sekä ympäristökasvatustyöstä.

Huhtikuussa 2013 yhteistyökumppanimme Lahdenpohjasta ja Kurkijoelta tulivat Joensuuhun tutustumaan luonnonsuojeluliiton norppalähettilästoimintaan ja SciFest-tapahtumaan. Toukokuussa 2013 luonnonsuojeluliiton edustajat taas vierailivat Kurkijoella Laatokka-päivän juhlassa tuoden tällä kertaa terveisiä koulumetsähankkeelta.

Laatokka-juhlassa 2014 kaikki saivat T-paidat ”Паруса Ладогн, Сайма, Байкала” (= Purjeet Laatokalla, Saimaalla, Baikalilla), ja joukkueet kokoontuivat lippuineen museon pihalle.

Helmikuussa 2014 venäläiset tutustuivat Lappeenrannassa saimaannorppaympäristökasvatustoimintaan. Toukokuussa 2014, 2015, 2016, 2017 ja 2018 vierailimme taas kutsuvieraina Laatokka-juhlassa tuoden ympäristökasvatusterveisiä niin norppa-asioissa kuin metsä- ja luontopolkuasioissa. Heinäkuussa vuoden 2014 voittajajoukkueet pääsivät palkintomatkalle kanavaristeilylle Viipurista Lappeenrantaan luonnonsuojelupiirin vieraiksi.

Ajanjaksolla joulukuu 2015 – toukokuu 2016 järjestimme yhteistyössä Lahdenpohjan taidekoulun kanssa suomalais-venäläisen lasten luontotaidenäyttelyn ”Punaisen omenan vartija”. Näyttely kiersi eri puolilla Etelä-Karjalaa.

Saimaannorppa

Saimaannorppa on maailman uhanalaisin hylje. Niitä ei elä missään muualla kuin Suomen Saimaalla, ja ne ovat välittömässä vaarassa kuolla sukupuuttoon. Toimimalla nyt voimme vielä pelastaa sympaattisen hylkeemme!

Tutustu muuhun norppatyöhön