Ympäristökasvatus on osa Luonnonsuojeluliiton tekemää suojelutyötä, jonka tavoitteena on tuoda lapsille tietoa ja elämyksiä heidän omasta lähiluonnostaan. Nykyiset lapset ja nuoret ratkaisevat norpan kohtalon tulevaisuudessa, joten ympäristökasvatus on tärkeässä roolissa myös norpan kannalta.

Sai­maan­norp­pa aiheena kiinnostaa

Luonnonsuojeluliiton norppatunnit ovat suosittuja kouluissa ja päiväkodeissa. Oppitunnilla esitellään saimaannorpan elämää ja suojelua monin eri tavoin. Samalla kerätään lasten kokemuksia ja ajatuksia Saimaasta ja sen omasta norpasta.

Kuva: Meeri Zembe

Saimaannorppa-asiantuntija Kaarina Tiainen näyttää pienoismallin avulla, kuinka norppaemo synnyttää kuutin lumipesään. Kuva: Hanne Kosonen

Tunnin lopuksi lapset pääsevät tutustumaan oikeankokoiseen norppapehmoon, jonka päällä voi vaikka lepäillä. Kuva: Hanne Kosonen

Norppaoppitunnit

Luonnonsuojeluliitto pitää pyynnöstä norppaoppitunteja Saimaan alueen päiväkodeissa ja kouluissa. Norppaoppitunnin aikana tutustutaan saimaannorpan elämään ja Saimaan luontoon kuvien, äänien, videoiden ja rekvisiitan avulla. Tärkeässä osassa on myös oppilaiden omien norppakohtaamisten ja luontokokemusten jakaminen.

Tunnit räätälöidään aina ikäryhmien mukaan. Parhaiten norppatunnit toimivat silloin kun päiväkodeilla tai kouluilla on käynnissä omia Saimaa-aiheisia projekteja, joiden yhtenä osana luonnonsuojeluliiton norppa-asiantuntijoiden vierailut ovat. Norppaoppitunnit ovat päiväkodeille ja kouluille maksuttomia.

Luonnonsuojeluliiton saimaannorppa-asiantuntija Kaarina Tiainen on vieraillut pyydettäessä erityisesti Etelä-Karjalan päiväkodeissa ja alakouluissa. Sen lisäksi norppaoppitunteja ovat aiemmin pitäneet erityiset norppalähettiläät, jotka ovat järjestäneet laajempia koulukiertueita osana saimaannorppaan liittyviä hankkeita.

Norppatunnit ovat keränneet paljon kiitosta vierailujen kohteena olleilta kouluilta ja olemme saaneet usein kutsun tulla seuraavana vuonna uudestaan. Lapset ovat myös olleet ilahduttavan kiinnostuneita ja valveutuneita saimaannorppaan liittyvissä asioissa ja ovat kertoneet innokkaasti omista luonto- ja norppakokemuksistaan.

Vuosina 2019–2022 norppaoppitunnit järjestettiin osana CoExist-hanketta. Hankkeessa tuotettiin myös uutta ympäristökasvatusmateriaalia. Ympäristökasvatustyö jatkuu vuosina 2022–2025 osana Yhteinen saimaannorppamme LIFE -hanketta.

Suomen luonnonsuojeluliiton norppalähettiläiden työtä ovat aiemmin tukeneet Tuuliaisen säätiö ja autovuokraamo Hertz. Hankkeen materiaaleja on tuotettu Nestorisäätiön tuen turvin. Lisäksi norppalähettilästoiminta on ollut osa ensimmäistä Saimaannorppa-LIFE-hanketta, jossa tuotettiin myös opettajille tarkoitettua oheismateriaalia Saimaasta ja saimaannorpasta.

Saimaannorppaoppitunnit ovat oppilaitoksille maksuttomia.

Norppaturvallisten Saimaa-katiskojen rakennustalkoot sopivat hyvin 5.-luokkalaisille ja sitä vanhemmille. Kuva: Hanne Kosonen

Saimaa-katiskan rakennustyöpajat

Luonnonsuojeluliitto järjestää pyynnöstä norppaturvallisten Saimaa-katiskojen rakennustyöpajoja koululaisryhmille. Työpajat sovivat hyvin 5.-luokkalaisille ja siitä ylöspäin.

Työpajan aluksi pidetään lyhyt kuvaesitys, jossa kerrotaan saimaannorpasta ja norppaturvallisesta kalastuksesta. Katiskoja rakennetaan kahden–kolmen oppilaan ryhmissä. Luonnonsuojeluliiton henkilöt ohjaavat rakentamista vaihe vaiheelta. Luonnonsuojeluliitto tuo kaikki työpajassa tarvittavat materiaalit ja työkalut mukanaan. Katiskatyöpajaan on hyvä varata ainakin kaksi, mieluiten kolme oppituntia (yhteensä noin kaksi tuntia).

Oppilaat tai koulun henkilökunta voivat halutessaan lunastaa koululaistyöpajassa rakennetut katiskat itselleen tarvikemaksua (á 25 euroa) vastaan. Rakennetut katiskat voi myös luovuttaa Luonnonsuojeluliitolle jaettavaksi Saimaan alueen vapaa-ajankalastajille Vaihda verkot katiskaan -tapahtumissa.

Katiskatyöpajat ovat oppilaitoksille maksuttomia. Koululaisten katiskatyöpajat järjestetään vuosina 2022–2025 osana Yhteinen saimaannorppamme LIFE -hanketta.

Norpan saimaa -näyttelyssä on tietoa saimaannorpista eri formaateissa. Kuva: Hanne Kosonen

Liikuteltava Norpan saimaa -näyttely

Suomen luonnonsuojeluliitto on tuottanut saimaannorpan elämästä kertovan, liikuteltavan Norpan Saimaa -näyttelyn Yhteinen saimaannorppamme LIFE -hankeessa.

Maksuttomaan näyttelypakettiin kuuluvat infonäyttö (kuvia ja tietoa saimaannorpasta), kaksi kosketusnäyttöä (norppavisa ja sarjakuva ”Norppia ja ihmisiä”), kolme rollupia (kuvia ja tietoa saimaannorpasta), 3D-havainnemalli norpan aisteista, ”Norppa ja kuutti” -tintamareski sekä kaikki tarvittava tekniikka.

Norpan Saimaa -näyttely kiertää vuosina 2022–2025 päiväkoteja, kouluja, kirjastoja ja yleisöpaikkoja Saimaan alueen maakunnissa (Etelä- Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo).

Näyttely on maksutta käytettävissä noin viikosta kuukauteen kerrallaan. Tarvittaessa voidaan sopia myös muun pituisesta ajasta. Näyttelyn yhteydessä voidaan lisäksi tarvittaessa järjestää Luonnonsuojeluliiton suosittu saimaannorppaoppitunti, norppaturvallisten Saimaa-katiskojen rakennustyöpaja tai muu saimaannorppa-aiheinen yleisötilaisuus.

Kuutin synttäreillä yleisö pääsi kokeilemaan jumppaamista norpan tyylillä. Kuva: Hanne Kosonen

Kuutin synttärit -tapahtuma

Saimaannorpan kuutit syntyvät Nestorin nimipäivän (26.2.) aikoihin. Iloisen perheenlisäyksen kunniaksi Suomen luonnonsuojeluliitto järjestää helmikuun lopulla vuosittain lapsiperheille suunnatun Kuutin synttärit -tapahtuman, jossa on norppapuuhaa koko perheelle.

Syntyviä kuutteja on juhlistettu muun muassa askartelemalla onnittelukortteja, pelaamalla ja leikkimällä norppaleikkejä sekä jumppaamalla norpan tyyliin. Tapahtumassa on voinut tutustua myös norppaturvallisen Saimaa-katiskan rakentamiseen. Paikalla on ollut myös itse syntymäpäiväsankari, jolle lauletaan onnittelulaulu.

Idea Kuutin synttärit -tapahtumaan on saatu Venäjältä, jossa hieman vastaava juhla on järjestetty jo pidemmän aikaa. Suomessa Kuutin synttäreitä on juhlittu Lappeenrannassa vuodesta 2019 lähtien.

Norppaleirillä askarrellaan omat norppaviirit ja yövytään luonnon helmassa telttaillen. Kuva: Hanne Kosonen

Norppien askartelua das-massasta Norppaleirillä 2019. Kuva: Hanne Kosonen

Norppaleirit

Lapsille tarjotaan kesäisin norppatietoutta ja luontoelämyksiä noin viikon mittaisella norppaleirillä Saimaalla. Norppaleirit on tarkoitettu ensisijaisesti Saimaan alueella asuville ja mökkeileville, 7–11-vuotiaille lapsille.

Leirillä tutustutaan saimaannorpan elämään ja elinympäristöön. Lisäksi leirillä on liikuttu vesillä, retkeilty, tutkailtu luontoa, leikitty, taiteiltu, uitu ja saunottu, iltanuotiolla herkuttelua unohtamatta!

Leirien käytännön järjestelyistä vastaa Luonto-Liiton Savo-Karjalan piiri, joka on Luonnonsuojeluliiton nuorisojärjestö. Luonnonsuojeluliiton saimaannorppa-asiantuntija Kaarina Tiainen on vieraillut joka kesä leirillä kertomassa saimaannorpasta ja vastailemassa lasten joskus visaisiinkin kysymyksiin norpasta.

 

Norppaleirien viettopaikat

  • 2022 Turponsaari, Pihlajavesi
  • 2021 Turponsaari, Pihlajavesi
  • 2020 Turponsaari, Pihlajavesi
  • 2019 Kongonsaari, Pihlajavesi
  • 2018 Turponsaari, Pihlajavesi
  • 2017 Turponsaari, Pihlajavesi
  • 2016 Turponsaari, Pihlajavesi
  • 2015 Huhtiniemi, Kolovesi
  • 2014 Huhtiniemi, Kolovesi

Laatokka-juhlassa 2014 kaikki saivat T-paidat ”Паруса Ладогн, Сайма, Байкала” (= Purjeet Laatokalla, Saimaalla, Baikalilla), ja joukkueet kokoontuivat lippuineen museon pihalle.

Suomalais-venäläinen ympäristökasvatusyhteistyö

Saimaa, Laatokka ja Baikal ovat suuria järviä, joille yhteistä on ainutlaatuinen pohjoinen luonto ja makean veden oma norppa. Jokaisen järven rannalla toimii joukko ihmisiä, jotka haluavat säilyttää alueen omaleimaisen luonnon ja kulttuurin myös tuleville sukupolville.

Suurten järvien ympäristökasvatusyhteistyö on alkanut Venäjällä vuonna 2008. Yhteistyö Luonnonsuojeluliiton kanssa alkoi vuonna 2012, jolloin Saimaan, Laatokan ja Baikalin suojelijat kokoontuivat Laatokan rannalle Kurkijoelle ja osallistuivat Lahdenpohjan piirin koululaisille järjestettyyn Laatokka-juhlaan.

Vuodesta 2012 lähtien Luonnonsuojeluliiton edustajat ovat tutustuneet Lahdenpohjan piirin lapsille järjestettyyn luontoaiheiseen kilpailuun ja osallistuneet siihen liittyvään, toukokuussa järjestettävään Laatokka-juhlaan tuoden terveisiä Saimaalta ja saimaannorpalta. Vuonna 2019 pidettiin saimaannorppa-aiheisia oppitunteja Kurkijoen koulussa sekä yhteistyöseminaari Kurkijoen museossa.

Yhteistyössä olemme tutustuneet toistemme toimintaan, vaihtaneet ideoita ja ajatuksia sekä ottaneet soveltuvin osin toisiltamme toimivia käytäntöjä käyttöön. Lahdenpohjan piirin ympäristökasvattajat ja lapset ovat aiemmin käyneet muutamia kertoja tutustumassa suomalaisten tapaan tehdä ympäristökasvatustyötä ja osallistuneet tapahtumiimme. Lisäksi olemme järjestäneet yhdessä ja erikseen näyttelyitä, joihin lapset molemmin puolin rajaa ovat tehneet luontoaiheisia teoksia.

Suositusta Norppatouhuja-vihkosesta julkaistiin uusittu painos vuonna 2021. Kuva: Hanne Kosonen

Saimaannorppa-koordinaattori Kaarina Tiainen

Saimaannorppa

Saimaannorppa on maailman uhanalaisin hylje. Niitä ei elä missään muualla kuin Suomen Saimaalla, ja ne ovat välittömässä vaarassa kuolla sukupuuttoon. Toimimalla nyt voimme vielä pelastaa sympaattisen hylkeemme!

Tutustu muuhun norppatyöhön