Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kysely asian­tun­ti­joil­le, or­ga­ni­saa­tioil­le, yhteisöille ja muille toimijoille mai­se­ma­po­li­tii­kan kehittämiseksi

Maisemien – varsinkin luonnonmaisemien – aseman parantaminen lainsäädännössä ja suunnittelussa oli kärkemme ympäristöministeriön maisemakyselyssä.

Kuva: Mikko Muinonen / Flickr, CC BY-NC-ND 2.0
Kuva: Mikko Muinonen / Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

 

31.1.2023

Ympäristöministeriön tavoitteena on alkaa seuraavalla hallituskaudella valmistella kansallista maisemapoliittista ohjelmaa. Ohjelman valmistelun taustalla on Euroopan neuvoston maisemayleissopimus, joka käsittää kaikki maisemat, niin maaseudun, kaupunkien, taajamien kuin niiden reuna-alueidenkin maisemat. Siihen kuuluvat myös vesialueiden maisemat sekä vedenalaiset maisemat.

Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö keräsivät ohjelman valmistelun tueksi organisaatioiden ja yhteisöjen näkemyksiä aihepiiristä.  Luonnonsuojeluliitosta kyselyyn vastasivat liittohallituksen jäsen FT Ilona Hankonen & toiminnanjohtaja Tapani Veistola.

Tärkeää on parantaa maisemien asemaa lainsäädännössä ja suunnittelussa. Erityisen tärkeää tämä on luonnonmaisemien osalta, koska niitä ei vielä arvosteta tarpeeksi.

Luonnonsuojeluliitolla on hyviä esimerkkejä maisemia koskevasta yhteistyöstä, esimerkiksi Ketohanke 1992-95 ja VR:n kanssa toteutettu Matkalla maisemaan, joka palkittiin vuonna 2010 parhaana maiseahankkeena. Pitkäaikaisin piiriemme hanke on Uudenmaan Ketosirkka, joka on jatkunut eri nimillä yli 20 vuotta. Ympäristöministeriön kanssa liitolla on ollut hyvä yhteistyö mm. maisemasopimusten puolustamisessa eduskuntaa myöten. Esitimme lisää valtakunnallisia maisema-alueita ja saimme niitä läpikin.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa