Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi

Eläinsuojelulaki uudistetaan. Eduskunnan ympäristövaliokunnalle esitimme vielä parannuksia varsinkin luonnonvaraisten eläinten hoitoon. Niille kannattaisi perustaa oma neuvottelukuntakin.

HE 186/2022 vp
Toiminnanjohtaja Tapani Veistola
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
YmV 7.12.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi

Tarkastelemme asiaa luonnonvaraisten eläinten ja luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Luonnonvaraisten eläinten hoito

On korkea aika saada luonnonvaraisten eläinten koko hoitoketju ja sen rahoitus kuntoon. Varsinkin uhanalaisilla lajeilla hoidon ja luontoon vapauttamisen tulee olla päätavoite.

Kunnaneläinlääkärille tulee säätää velvollisuus arvioida eläimen parantamismahdollisuudet ja tarvittaessa toimittaa eläin hoitolaan. Nyt laissa on pelkkä lopettamisvelvollisuus (7 §). Se ei riitä, varsinkaan kun perustelujen mukaan luonnonvaraisten eläinten lopettamiskynnys olisi muita matalampi (s. 91). On toki hyvä, että ajatus eläimen toimittamisesta hoitoon on lisätty perustelujen loppuun (s. 92): ”Tarvittaessa eläin voitaisiin ohjata jatkohoitoon ehdotetun lain 61 §:ssä tarkoitettuun eläinhoitolaan.” Selvyyden vuoksi tämä tulee kuitenkin kirjoittaa pykälään.

Tuotantoeläiminä pidettävät eläimet

Liitteessä 1 on lajeja, jotka voivat levitä luontoon ja aiheuttaa siellä ongelmia alkuperäisluonnolle. Ainakin kaikki petoeläinlajit pitäisi poistaa listalta.

Liitteen 1 luettelossa 2 oleva sana ”papukaijat” on liian epämääräinen. Papukaijoissa on paljon uhanalaisia lajeja.

Eläinlajilistoista poikkeamisen delegointi ruokavirastolle (10 §) on ongelmallista. Jos tämä sallitaan, menettelyyn pitää lisätä ainakin lausuntopyynnöt ja oikeusvalvontakeinot eläinten ja luonnon etua ajaville järjestöille.

Viranomaiset

Lakiin kannattaa lisätä myös eläinsuojeluvaltuutettu (nyt tämän hallituskauden aikainen eläinsuojeluasiamies) ja keskeiset neuvottelukunnat. Uutena tulisi perustaa myös luonnonvaraisten eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta. Laki varmistaisi eläinsuojeluvaltuutetun pysyvyyden ja neuvottelukuntien resurssit. Vähintään hallinnosta tuleva sihteeri on neuvottelukunnalle välttämätön.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakuoikeus olisi perustuslain 20.2 §:n hengessä myönnettävä myös eläinten ja luonnon yleistä etua ajaville järjestöille.

 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa