Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto Ruotsin Södra Victoria ja Baltic Offshore Epsilon -nimisten tuulipuistojen yva-hankkeista

Ruotsin merialueelle tulee tuulivoimahankkeista ruuhkaa. SLL kannattaa Suomi osallistumista niistä kahden uusimman kansainvälisen ympäristövaikutusten arviointiin.

24.10.2022

Ympäristöministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöihinne 6.10.2022 Dnro VN/25637/2022 ja 10.10.2022 Dnro VN/26843/2022

Luonnonsuojeluliiton lausunto Ruotsin Södra Victoria ja Baltic Offshore Epsilon -nimisten tuulipuistojen yva-hankkeista

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöistä ja toteaa molemmista asioista seuraavaa.

Luonnonsuojeluliitto kannattaa sitä, että Suomi osallistuu molempiin merituulivoimaloiden yva-hankkeisiin.

Södra Victoria on lähtökohtaisesti erittäin sopimaton sijoituspaikka mm. Natura- ja IBA-alueiden takia.

Baltic Offshore Epsilon on puolestaan lähellä Gotska Sändöniä ja Erik Segersäll -tuulivoimahankkeen kenttiä. Sen kautta kulkee mitä todennäköisemmin suomalaisia muuttolintuja.

Yleisesti ottaen olisi hyvä, jos Ruotsissa tehtäisiin merituulivoimaloiden yleissuunnitelma yhteisvaikutusten hallitsemiseksi. Tällaista esitimme BirdLifen kanssa Suomessakin viime vuonna
https://www.sll.fi/2021/11/05/merituulivoiman-sijoittumisen-valtakunnallinen-ohjaus/

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja

 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa