Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto kalastuslain muutoksesta

Kalastuslain muutos parantaa kalastustietojen keruuta. Luonnonsuojeluliitto esittää, että sivusaalistiedot kerättäisiin myös linnuista ja vaelluskaloista myös vapaa-ajankalastajilta.

Mia Niemelä / Luonnonsuojeluliitto

14.10.2022

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 16.9.2022 Dnro VN/1076/2021 ja VN/1076/2021-MMM-5

Luonnonsuojeluliiton lausunto kalastuslain muutoksesta

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Suomen luonnonsuojeluliitto pitää kalastuslain täydentämistä hyvänä ja kannatettavana. Esityksen edut on kuvattu hyvin ympäristövaikutuksia koskevassa luvussa.

62 §:n sivusaalisilmoitukseen kannattaa lisätä linnut mukaan, koska asiasta on riittämättömästi tietoa. Tämä toteuttaisi myös Itämeren merenhoitosuunnitelmaa.

62 a § On erityisen tärkeää, että vapaa-ajankalastajilta saadaan vaelluskalojen tiedot.

Lisätietoja:
– toiminnanjohtaja Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa