Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton vie­ras­la­ji­työl­lä ehkäistiin jälleen luontokatoa ympäri Suomea

Suomen luonnonsuojeluliiton työntekijät ja vapaaehtoiset torjuivat jo neljättä kesää haitallisia vieraskasveja jättiputkea, jättipalsamia ja keltamajavankaalia. Torjuntaa ja seurantaa tehtiin kuuden maakunnan alueella yhteensä 330 kohteella. Torjuntaa jatketaan vielä vuonna 2023 – tämän jälkeen vastuu torjunnasta siirtyy yksityisille maanomistajille ja kunnille.

Kuva: Titta Vikstedt / Luonnonsuojeluliitto


Suomen luonnonsuojeluliitto jatkoi neljättä kesää haitallisten vieraskasvilajien kartoitus- ja torjuntatyötä osana EU:n rahoittamaa VieKas LIFE -hanketta. EU-vieraslajistalle kuuluvia jättiputkia, jättipalsamia ja keltamajavankaalia torjuttiin sekä vapaaehtoisten että hanketyöntekijöiden voimin yhteistyössä maanomistajien kanssa.

”Terveydellistä ja ekologista haittaa aiheuttavien jättiputkien torjuntaa jatkettiin onnistuneesti 12 Varsinais-Suomen yhteistyökunnan alueella, sekä kunnan että yksityisten omistamilla alueilla. Torjuntatiimin uutteran työn tuloksena saimme torjuttua jättiputkea yhteensä yli 10 hehtaarin alueelta”, iloitsee VieKas LIFE -koordinaattori Titta Vikstedt. Yksittäisiä jättiputkia torjuttiin pääasiassa kaivamalla noin 41 980 kappaletta.

Suomessa laajalle levinneen jättipalsamin torjunta jatkui Mikkelin, Jyväskylän, Kuopion ja Lappeenrannan seuduilla, joissa vapaaehtoisten talkoolaisten avulla kasvia kitkettiin noin 50 kohteella. Talkoisiin osallistui tänä kesänä yhteensä 267 ahkeraa vapaaehtoista, jotka torjuivat jättipalsamia yhteensä 630 tuntia.

“Talkoiden kävijämäärät ovat alkaneet palautua koronaa edeltävälle tasolle. Toki mukaan mahtuisi enemmänkin ihmisiä. Vapaaehtoisten tekemän talkootyön lisäksi vieraslajien leviämisen pysäyttäminen vaatii kunnilta pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä. Vieraskasvien torjunta on myös konkreettinen tapa ehkäistä luontokatoa”, pohtii Keski-Suomen aluekoordinaattori Titta Makkonen.

Vielä Suomessa harvinaisen, mutta hankalasti torjuttavan keltamajavankaalin poistamista jatkettiin viidellä kohteella yhteensä yli hehtaarin pinta-alalla. Muutaman vuoden jatkuneen torjunnan jälkeen sitkeä keltamajavankaali on alkanut osoittaa luovuttamisen merkkejä. “Tänä vuonna määrä oli joillain kohteilla jopa romahtanut, mikä luo toivoa siitä, että kasvin leviäminen Suomen rannoille ja puronvarsille voidaan vielä torpata”, toteaa Jari Kiljunen, Etelä-Karjalan aluekoordinaattori.

Kestävän torjuntatuloksen saavuttamiseksi hankkeessa syksyllä 2023 päättyvän torjuntatyön jatkotoimista on aloitettu keskustelut maanomistajien kanssa niillä kohteilla, jotka vaativat torjuntaa ja seurantaa vielä hankkeen päättymisen jälkeen. “Vieraskasvien torjunnassa pitkäjänteinen torjunta ja riittävän pitkä seuranta-aika ovat avaimia kestäviin tuloksiin”, toteaa hankkeen vieraslajiasiantuntija Markus Seppälä.

Lisätietoja:
VieKas LIFE-hankkeen toiminta
Titta Vikstedt, hankekoordinaattori
titta.vikstedt@sll.fi
p. 040 632 7578

Vieraslajit, torjunta, Soolotalkoot
Markus Seppälä, vieraslajiasiantuntija
markus.seppala@sll.fi
p. 044 3069 546

Vapaaehtoistalkoot
Jari Kiljunen, aluekoordinaattori Etelä-Karjala
jari.kiljunen@sll.fi
p. 040 484 2341

Lisätietoja

Vieraslajiasiantuntija Markus Seppälä

Jaa sosiaalisessa mediassa