VieKas LIFE  (20182023) on Suomen suurin ja kunnianhimoisin haitallisten vieraslajien kartoitukseen, torjuntaan ja tietoisuuden levittämiseen keskittyvä hanke. Haitalliset vieraslajit aiheuttavat vahinkoa luonnolle, terveydelle ja taloudelle, ja vaikutukset tulevat kasvamaan ilmaston lämmetessä.

Vaali Suomen luontoa. Viekkaat vieraslajit vaativat viekasta toimintaa.

Kuva: Kuva: Maja Dumat (CC BY 2.0)

Vieraslajien ABC

Tiiviisti tietoa haitallisista vieraslajeista, niiden vaikutuksista ja havaintojen ilmoittamisesta.

Vieraslajien ABC

Mukaan viekkaaseen toimintaan!

Innostavaa vieraslajitoimintaa kansalaisille, kouluille ja kunnille

Lähde mukaan toimintaan!

Yhteystiedot ja medialle

Hankkeen yhteystiedot, ladattavat kuvat ja logot

Ota yhteyttä

Kansalaisten vieraslajisivut

Tietoa vieraslajeista, niiden torjunnasta ja työkalut havaintojen ilmoittamiseen. Avautuu uuteen välilehteen.

Kansalaisten vieraslajisivut

Mikä VieKas LIFE?

VieKas = VierasKasvi!

VieKas LIFE -hanke perehdyttää suomalaiset haitallisiin vieraslajeihin ja niiden aiheuttamiin haittoihin hankkeen esimerkkilajien jättipalsamin, jättiputkien ja keltamajavankaalin avulla.

Käytännön luonnonsuojelua, joka helpottaa ilmasto- ja ympäristöahdistusta

Haitallisten vieraslajien aiheuttama uhka suomalaiselle luonnolle tulee korostumaan tulevaisuudessa ilmaston lämmetessä, mikä mahdollistaa yhä useamman vieraslajin selviytymisen myös Suomessa. VieKas LIFE opastaa suomalaisia tekemään tänään valintoja, jotka ennaltaehkäisevät haitallisten lajien leviämistä ja haittoja tulevaisuudessa.

Uutta yhteistyötä kansalaisten, kuntien, järjestöjen ja yritysten välillä

Haitallisten vieraslajien leviäminen ei pysähdy tontin, kunnan tai valtion rajalle. Tästä syystä haitallisten lajien leviämisen hillintä vaatii rajat ylittävää yhteistyötä ja suunnitelmallisuutta. VieKas LIFE luo paikallisia yhteistyöverkostoja ja tuo yhteen erilaisia toimijoita, joiden tekemän työn avulla haitallisten lajien leviäminen pysähtyy.

Kansalaistieteilijät kartoittavat ja torjuvat vieraskasvilajeja

Kansalaistiede on vapaaehtoisten kansalaisten tekemää, tieteellistä työtä edistävää havainto- tai muiden tietojen keräämistä tai toimintaa. Hankkeen perehdyttämät vapaaehtoiset kansalaistieteilijät ilmoittavat älypuhelimillaan arvokkaita vieraslajihavaintojaan, mikä auttaa tehokkaiden torjuntatoimenpiteiden suunnittelussa.

Jaamme hyväksi havaitut toimintatavat myös kansainväliseen käyttöön

Jaamme tietoa VieKas LIFE -hankkeen aikana kehitetyistä ja testatuista toimintatavoista, kokemuksista ja hyödyistä kaikkialle Suomeen mutta myös kansainvälisesti.

Hankkeen tavoitteet

1. Koulutus ja viestintätoimet vähentävät haitallisten vieraslajien tahatonta levittämistä

Suomessa haitallisten vieraslajien merkittävimmät leviämisväylät luontoon ovat koti- ja ammattipuutarhanhoito sekä viherrakentaminen. VieKas LIFE tarjoaa lajien leviämisen kannalta olennaisille kohderyhmille suunnattua viestintää ja koulutusta. Vieraslajien tahaton leviäminen vähenee tietoisuuden ja osaamisen kasvaessa.

2. Perehtyneet kansalaiset ja vapaaehtoiset kansalaistieteilijät ovat tärkeitä vieraslajitilanteen hallinnassa

Suomalaiset eivät keskimäärin tunne haitallisia vieraslajeja tai ole tietoisia niiden vaikutuksista alkuperäisille lajeille, luontotyypeille tai ihmisten terveydelle ja taloudelle. VieKas LIFE kasvattaa tieto- ja taitotasoa vieraslajeista sekä tarjoaa helppoja tapoja ehkäistä haitallisten lajien leviämistä omalla toiminnalla ja valinnoilla. VieKas LIFE-yleisötilaisuuksissa pikaperehdytyksen saaneet vapaaehtoiset kansalaistieteilijät aktivoituvat kartoittamaan ja kitkemään vieraslajeja yksin tai ryhmissä.

3. Rakennamme kunnille vieraslajiratkaisuja tarjoavan toimintamallin

Keräämme yhteen hankkeen aikana saamiamme hyviä kokemuksia kansalaisten, kuntien, yhdistysten, yritysten ja muiden tahojen kanssa tekemästämme yhteistyöstä. Hankkeen lopuksi kokoamme kaiken oppimamme suosituksia, ohjeita ja toimintamalleja sisältäväksi vieraslajityökaluksi kuntien käyttöön.

4. VieKas LIFE kehittää ympäristöystävällisiä torjuntatapoja kemiallisille torjunta-aineille

Hankekumppanimme Luonnonvarakeskus (LUKE) kehittää ympäristöystävällisesti biohajoavan, laastimaisen katemateriaalin vaihtoehtona muovikatteille ja kemiallisille torjunta-aineille. LUKE julkaisee myös haitallisten vieraskasvilajien tunnistamiseen ja torjuntaan opastavia videoita.

5. EU-listan haitallisten vieraskasvilajien leviämisen hallinta ja hävittäminen luonnosta

VieKas LIFE -hankkeen aikana hävitämme jättiputkia Varsinais-Suomen alueella, vähintään 50 jättipalsamin kasvustoa sekä Suomen kaikki tunnetut keltamajavankaalin esiintymät.

VieKas LIFE toiminta

Opettaja: voit tilata kouluusi vieraslajiaiheisen oppimiskokemuksen!

VieKas LIFE -hankekumppani Luonto-Liitto tarjoaa kouluille mahdollisuuden tilata vieraslajiaiheisen oppitunnin vetävän kouluvierailijan. Oppitunti innostaa luokkasi tekemään oman vieraslajien kartoitusprojektin tai kitkemään esimerkiksi jättipalsamia luokkanne tai koulunne valitsemalta kummikohteelta. Kouluvierailijan tilauslomake ja lisätietoa.

Kouluvierailijan tilauslomake (Luonto-Liitto)

Opi vieraslajeista ja innostu kansalaistiedetoiminnasta VieKas-tapahtumissa!

Luonnonsuojeluliiton piirit ja paikallisyhdistykset järjestävät yhdessä Marttayhdistysten, kuntien ja muiden paikallisten yhdistysten kanssa touko-syyskuisin erilaisia vieraslajiaiheisia tapahtumia. VieKas-tapahtumat voivat olla infotilaisuuksia, retkiä tai kartoitus- ja kitkentätapahtumia.

Teemme vieraslajit tutuiksi erilaisin viestintätempauksin

VieKas LIFE -hankkeen viestinnässä esittelemme kolmen kohdekasvilajin (jättipalsami, jättiputket ja keltamajavankaali) lisäksi myös muita Suomelle merkityksellisiä haitallisia vieraslajeja, niiden aiheuttamia haittoja sekä miten niiden leviämistä voi hillitä.

VieKas LIFE tarjoaa tukea ja koulutusta kartoitusten ja talkoiden suunnittelijoille

VieKas LIFE kouluttaa Luonnonsuojeluliiton ja Marttojen vieraslajeista kiinnostuneet aktiivit järjestämään talkoita ja levittämään tietoisuutta haitallisista vieraslajeista omassa asuinkunnassaan. Koulutuksia ja perehdytyksiä voidaan järjestää myös muille ryhmille tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Ota yhteyttä VieKas LIFE -henkilöstöön ja kysy lisää koulutusmahdollisuuksista.

Ota yhteyttä

Ilmoita vieraslajihavaintosi kätevästi älypuhelimellasi!

VieKas LIFE ja Luonnontieteellinen keskusmuseo ovat kehittäneet helpon ja nopean tavan ilmoittaa vieraslajihavaintosi mobiililaitetta käyttämällä.

Vieraslajihavaintojen ilmoituslomake

VieKas LIFE -hankkeen kohdevieraslajit

Jättipalsami (Impatiens glandulifera)

Tuntomerkit, biologia & elinympäristö

Tuntomerkit: korkeus täysikasvuisena 50 – 300 cm. heinäkuussa (Etelä-Suomi) ilmestyvät valkoiset, pinkit tai violetit ”orkideamaiset” kukat. Sahalaitaiset, pitkulaiset ja teräväkärkiset lehdet kasvavat kahden tai kolmen lehden sarjoissa varren paksummista solmukohdista

Biologia: Yksivuotinen laji, joka lisääntyy vain siemenistään. Siemenet kypsyvät elokuussa (Etelä-Suomi) turpeissa siemenkodissa, mitkä hajotessaan sinkoavat siemenet metrien päähän. Yksi yksilö voi tuottaa tuhansia siemeniä.

Elinympäristöt: Puronvarret, rannat, lehtometsät ja muut kosteat kasvupaikat.

Jättiputket (Heracleum persicum-ryhmä)

Tuntomerkit, biologia ja elinympäristö

Tuntomerkit: Valtavat, päältä kaljut mutta alta karvaiset lehdet ovat täysikasvuisina jopa 1,5 m leveitä ja lehtiruodin kanssa jopa 3 m pitkiä. Särmäinen, laikukkainen ja vaihtelevasti karvainen, 5–10 cm paksu kukintovarsi voi kasvaa 2,5–5 m korkeaksi. Tuoksu voi olla anismainen tai pistävän epämiellyttävä). Suuri, porkkananmuotoinen juuri voi ulottua 0,5 m syvyyteen.

Biologia: Monivuotisia kasveja, jotka leviävät ainoastaan siemenistään. Yksi yksilö tuottaa keskimäärin 20 000, mutta jopa 100 000 siementä, jotka kypsyvät elo-syyskuussa.

Elinympäristö: tien- ja radanvarret, joutomaat, hylätyt pihat, metsät ja maankaatopaikat

HUOM! Jättiputket ovat ihmisen terveydelle haitallisia. Kasvineste aiheuttaa iholla kemiallisen palovamman auringonvalon vaikutuksesta.

Keltamajavankaali (Lysichiton americanus)

Tuntomerkit, biologia & elinympäristö

Tuntomerkit: Laji kukkii aikaisin keväällä toukokuussa kasvattamalla n. 0,5 m korkean nuijamaisen kukkavarren kirkkaankeltaisine tukilehtineen. Suurikokoiset, kiiltävät ja kaljut lehdet levittäytyvät lehtiruusukkeena jopa 1 m² alueelle. Englannissa ja Ruotsissa laji tunnetaan ”haisunäätäkaalina”, joka kertoo lajin pahaksi mielletystä hajusta.

Biologia: Keltamajavankaali lisääntyy siemenistään, joilla on hyvä itämiskyky. Kelluvat siemenet leviävät tehokkaasti virtaavan veden mukana.

Elinympäristö: ojien, purojen ja lampien rannat ja muut kosteat kasvupaikat. Saattaa löytyä myös puutarhasta istutettuna.

VieKas LIFE -hanke

VieKas LIFE, ”Finvasive LIFE”

(LIFE17 NAT/FI/000528)

Awareness building, surveying and controlling invasive alien species (IAS) in Finland -LIFE+

Koordinaattori: Suomen luonnonsuojeluliitto

Hankkeen kesto: 8/2018–12/2023

Hankkeen budjetti: 2 473 531 euroa, josta 60 % on EU LIFE -rahoitusta.

Life on Euroopan unionin rahoitusjärjestelmä, jonka tarkoituksena on kehittää yhteistä ympäristöpolitiikkaa ja lainsäädäntöä tukemalla luonnonsuojelu- ja ympäristöhankkeita eri puolilla Eurooppaa. 

Tämän sivuston sisältö ja hankkeen viestintä edustaa ainoastaan VieKas LIFE -hankkeen näkemyksiä. EASME/Euroopan komissio ei ole vastuussa sivuston sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä.

VieKas LIFE hankekumppanit

Vieraslajiaiheiset kouluvierailut ja -materiaalit
Ympäristöystävällinen katemateriaali vieraskasvilajien torjuntaan
Lisääntynyt vieraslajitietoisuus koulutuksen ja neuvonnan avulla

Jättipalsamikasvustojen kitkentää vapaaehtoisten ja lampaiden avustuksella
Jättipalsamin torjuntaa vapaaehtoisten ja pitkäaikaistyöttömien kitkentätiimien avustuksella
Kansalaistiedetoiminnan verkkosivut sekä havaintojen ilmoituslomake älypuhelimiin

VieKas LIFE somessa


Facebook


Instagram


Twitter

Tilaa VieKas LIFE-vieraslajihankkeen uutiskirje

Haluatko pysyä kärryillä Suomen suurimman vieraslajihankkeen uutisista, kuulumisista ja voitoista? Tilaa VieKas uutiskirje!

Uutiskirjeessä on tarjolla myös lajiesittelyjä, torjuntavinkkejä ja tietoa tulevista kartoitus- ja kitkentätapahtumista.