Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto Ruotsin me­ri­tuu­li­puis­to­jen yva-hankkeista

Suomen kannattaa osallistua Ruotsin kahdesta ympäristövaikutusten arvioinnissa olevasta merituulivoimahankkeesta eteläisempään, koska sitä kautta kulkee enemmän muuttolintujamme.

22.8.2022

Ympäristöministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöihinne 10.6.2022 Dnro VN/17082/2022 ja 18.7.2022 Dnro VN/19817/2022

Luonnonsuojeluliiton lausunto Ruotsin Erik Segersäll ja Olof Skötkonung -tuulipuistojen yva-hankkeista

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöistä ja toteaa molemmista asioista seuraavaa.

Luonnonsuojeluliitto kannattaa sitä, että Suomi osallistuu Erik Segersäll -merituulivoimalan yvaan, mutta ei pidä sitä tarpeellisena Olof Skötkonungin tapauksessa.

Perustelu on, että eteläisempi Erik Segersäll sijaitsee Gotska Sändönin lähellä. Sen kautta kulkee mitä todennäköisemmin suomalaisia muuttolintuja ja mahdollisesti lepakoitakin paljon enemmän kuin Gävlen edustalle suunnitellun Olof Skötkonungin kautta. Tämä vastaa myös alkuvuonna esittämäämme kantaamme Liettuan merituulivoimalaan (osallistutaan yvaan) ja Ruotsin Gävlen lähelle suunniteltuun Fyrskeppetiin (ei tarvetta osallistua).

Erik Segersällin yvassa on tärkeää tehdä lintujen osalta maastotöitä ja tutkaseurantaa.

Erik Segersällin yva-hankkeeseen osallistumisella kerrytettäisiin myös kotimaista osaamista merituulihankkeista. Se olisi hyödyllistä, koska tuulivoimalahankkeita on tulossa myös omalle talousvyöhykkellemme.

Yleisesti ottaen olisi hyvä, jos Ruotsissa tehtäisiin merituulivoimaloiden yleissuunnitelma yhteisvaikutusten hallitsemiseksi. Tällaista esitimme BirdLifen kanssa Suomessakin viime vuonna
https://www.sll.fi/2021/11/05/merituulivoiman-sijoittumisen-valtakunnallinen-ohjaus/

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Harri Hölttä         Tapani Veistola
puheenjohtaja      toiminnanjohtaja

 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa