Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto kalatalousalan Venäjän hyökkäyksen kriisituista

Luonnonsuojeluliiton mielestä Venäjän sodan kriisituet kannattaisi suunnata kalastuksessakin kestävimmille tuotantomuodoille. Näin ratkaistaisiin ympäristöongelmienkin juurisyitä, kuten riippuvuutta fossiilisista ja vesien rehevöitymistä.

5.8.2022

Viitaten lausuntopyyntöönne 6.7.2022 Dnro VN/19184/2022  ja VN/19184/2022-MMM-1

Luonnonsuojeluliiton lausunto kalatalousalalle Venäjän hyökkäyksen kriisituista

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Ymmärrämme hyvin ongelmat, joita tulee Venäjän sodan aiheuttamasta kustannusten noususta. Samalla kriisi on kuitenkin myös mahdollisuus ratkaista ongelmien juurisyitä, kuten alan riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Parasta olisi suunnata tuet kestävimmille kalastuksen ja vesiviljelyn muodoille, kuten pienimuotoiseen low impact -kalastukseen sekä suljetun kierron tai kiertovesiviljelyyn.

Muistiossa todetaan: ”Kalastus poistaa vesistöistä vuosittain merkittävästi ravinteita. Se tuottaa myös terveellistä eläinproteiinia alhaisella hiilijalanjäljellä.” Tässä pitäisi rehellísyyden vuoksi mainita, että kalanviljely lisää vesistöjen ravinteita. Avokassiviljelystä pääsee ravinteita suoraan vesistöön ilman mitään jätevedenkäsittelyä. Tämä on teollisen mittakaavan toiminnalle täysin käsittämätön poikkeus tilanteessa, missä Itämeren ravinnepäästöjä pitäisi kaikessa toiminnassa vähentää. Hiilijalanjäljessäkin kotimaassa kasvatettu kirjolohi häviää broilerille (Silvenius ym.: Suomalaisten kalatuotteiden ilmastovaikutus. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 13/2022. Luonnonvarakeskus). Olisi aika jättää merellä avokasseissa tapahtuva vesiviljely kaikkien tukien ulkopuolelle.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola at sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja

 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa