Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Uusi ilmasto- ja energiastrategia valmistelussa – fossiilisista polttoaineista luopumista on vauhditettava

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tehnyt ilmastopoliikasta oleellisen osan myös turvallisuuspolitiikkaa. Sen takia hallituksen tuleva ilmasto- ja energiastrategia on entistä tärkeämpi.

Kuvassa on tuulivoimaloita merellä.

Työ-ja elinkeinoministeriö valmistelee uutta ilmasto- ja energiastrategiaa. Se linjaa, kuinka  EU:n vuoden 2030 päästövähennystavoitteet ja Suomen 2035 hiilineutraaliustavoite saavutetaan.

Strategia kattaa Suomen  kasvihuonekaasupäästölähteiden ja hiilinielujen tarkastelun. Sen lisäksi se sisältää tilannekuvan EU:n viidestä energia-osa-alueesta: uusiutuvasta energiasta, energiatehokkuudesta, energiamarkkinoista, energiaturvallisuudesta ja tuotekehitys- sekä innovaatiotoimista.

Ilmasto- ja energiastrategian tarkoituksena on toimia Suomen hiilineutraaliustavoitteen toimenpideohjelmana, joka yhdistää eri ministeriöiden ilmastosuunnitelmat ja -toimet. Strategiaa valmistellaan valtioneuvoston yhteisenä projektina, jossa on mukana työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi muita ministeriöitä.

Nopeasti muuttunut maailmantilanne Venäjän hyökättyä Ukrainaan on tehnyt ilmastopolitiikasta aiempaa selvemmin myös turvallisuuspolitiikkaa. Ilmasto- ja energiastrategian on vastattava tarpeeseen irtautua nopeasti sekä energian tuonnista Venäjältä että yleisesti fossiilisista polttoaineista. Suomen huoltovarmuutta on rakennettava kestävästi siten, että se perustuu monipuolisiin uusiutuviin energiamuotoihin, jotka eivät uhkaa luontoa.

On tärkeää muistaa, että ilmaston kuumeneminen jatkuu kriisien taustalla. Jotta kuumeneminen on mahdollista pysäyttää Pariisin sopimuksen mukaisesti 1,5 asteen nousuun ja siten estää vielä suuremmat kriisit, on toimittava nopeasti – nyt heti. Se tarkoittaa fossiilienergiasta luopumista tämän vuosikymmenen aikana.

Suomen luonnonsuojeluliiton tavoitteet ilmasto- ja energiastrategiaan:

  • Tarvitsemme päättymispäivän maakaasun, öljyn ja turpeen energiakäytölle.
  • Strategiassa on linjattava toimista, joilla kuntia ja yrityksiä ohjataan investointeihin polttoon perustumattomiin uusiutuviin energiamuotoihin.
  • Kun fossiilisista polttoaineista ja turpeesta luovutaan, puun energiankäytön lisääminen on noussut esille. Hakkuutasot eivät kuitenkaan nykyiselläänkään ole kestäviä, eikä puun energiakäyttöä ole varaa lisätä. Sen takia hallituksen on linjattava ohjauskeinoista, joilla ainespuun ohjautuminen polttoon sekä hiilinielujen heikkeneminen estetään. Luonnonsuojeluliitto vaatii metsäenergian veroedusta luopumista ja vaikuttavia kestävyyskriteereitä, joilla haitat ilmastolle ja luonnolle voidaan estää.
  • Energiansäästö- ja energiatehokkuustoimet on nostettava etusijalle.

Lue lisää Luonnonsuojeluliiton ilmastotyöstä.

Anna Ikonen
Kirjoittaja on Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija

Lisätietoja

Ilmastoasiantuntija (mm. rakentamisen ilmastovaikutukset, ilmasto COP, NECP) Anna Ikonen

Jaa sosiaalisessa mediassa