Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kirje Suomen Opiskelija-asunnot ry:lle – aloite ener­gian­sääs­töön

4.3.2022

Suomen Opiskelija-asunnot ry:lle

Vähemmän turhia päästöjä – jakoon reiluja säästöjä

Suomen luonnonsuojeluliitto esittää, että ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi kaikessa kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota energian- ja vedenkulutuksen vähentämiseen.

Energian säästö on tärkeä ja helppo tapa vähentää ilmastopäästöjä, johon jokainen pystyy. Asukkaiden energiansäästötyö tarvitsee kuitenkin tuekseen mittausta. Asuntoloissa on tärkeää tarkkailla kiinteiden vuokrakulujen lisäksi välttämättömien hyödykkeiden (vesi, sähkö ja lämmitys) sekä muiden hyödyllisten, kuluja aiheuttavien palvelujen yksikkökohtaista mittausta ja laskutusta. Kiinteiden vuokrakulujen lisäksi asumiskustannusten muuttuvia kuluja voivat olla esim. sähkö, vesi, lämpö, verkkoyhteys, sauna ja pesukoneet. Asuntoloissa maksetaan usein vuokrassa integroidusti vedestä, sähköstä, internetpalveluista ym. tasasuuruisen maksun, joka perustuu keskiarvoon.

Aina kun maksun suuruus perustuu keskiarvoon, vähiten kuluttavat maksavat eniten kuluttavien ylikulutuksesta ja ylikuluttajat käyttävät säästeliäämpien varoja. Tämä epäoikeudenmukainen järjestelmä palkitsee epäsuorasti sähköä, vettä ja lämpöä runsaasti kuluttavia. Toinen suuri haitallinen seuraus on, etteivät käyttäjät enää hahmota sähkön-, veden- ja lämmönkulutuksensa todellista määrää ja siitä seuraavia ympäristöhaittoja. Kun sähkö, vesi ja lämpö maksavat asujalle vähän, syntyy helposti harha, että käyttö olisi ”halpaa” ja harmitonta. Näin tuhlaamisesta tulee huomaamatta tapa. Runsaasta sähkön-, veden- ja lämmönkulutuksesta aiheutuva ympäristökuormitus ei tällöin näy kuluttajalle laskun summassa. Rajaton, tasamaksuun perustuva talonettijärjestelmä myös mahdollistaa ympäristön kannalta tutkitusti haitallisen kryptovaluuttojen louhinnan asuntoloissa. Tämä ongelma jää helposti huomaamatta ilman kulutuksen seurantaa.

Suosittelemme, että asuntoloihin asennettaisiin asuntokohtaiset sähkön-, veden- ja lämmönkulutusmittarit. Energian- ja vedenkäytön asuntokohtaisella mittauksilla ja seurannan tilastollisen raportoinnin avulla voitaisiin myös valistaa ja kannustaa asukkaita. Tämä lisäisi asukkaiden ymmärrystä kulutuksen hinnoista, tietoisuutta ylikulutusongelmasta ja motivaatiota osallistua sen ratkaisemiseen. Kulttuurinmuutos on välttämätön kestävyyssiirtymän edellytys, ja nuorilla on siinä merkittävä rooli. Kulutuksen vähentämisestä koituu myös taloudellista säästöä. Sen pitää hyödyttää taloudellisesti myös veden, sähkön, lämmön ja muun säästämiseen sitoutuneita asuntoloiden asukkaita. Kulutuksenseurantajärjestelmä kannustaisi säästäväisyyteen jatkossakin.

Yhteistyöterveisin

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Harri Hölttä                            Tapani Veistola
puheenjohtaja                       toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Ilmastoasiantuntija, rakennettu ympäristö Anna Ikonen

Jaa sosiaalisessa mediassa