Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Suden kan­nan­hoi­dol­li­ses­sa metsästyksessä ei noudateta lakia eikä yhdessä sovittuja linjauksia metsästyksen perusteista

Hallinto-oikeudet ovat pysäyttäneet kaikki suden metsästysluvat, kunnes niitä koskevat valitukset on käsitelty. Luvista valittivat muun muassa monet Luonnonsuojeluliiton piirit ja yhdistykset.

Kuva: Lasse Kurkela

“Suden kannanhoidollisen metsästyksen tulisi vähentää ristiriitoja ja suden pihakäyntejä, ehkäistä vahinkoja sekä ennen kaikkea toteuttaa järkiperäistä kannanhoitoa, kuten suden hoitosuunnitelmassa linjataan. Näyttää kuitenkin siltä, että lupia on myönnetty myös aivan muilla perusteilla”, toteaa Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Suden kannanhoidollisen metsästyksen pohjustamista varten perustettiin maa- ja metsätalousministeriön vetämä työryhmä “Suden kannanhoidollisen metsästyksen suunnittelu ja määrittely”, jonka tehtävä oli valmistella pelisääntöjä suden kannanhoidolliselle metsästykselle sitten, kun suden suojelutaso on noussut suotuisalle tasolle. Mukaan valmisteluun kutsuttiin myös luontojärjestöjä, kuten Suomen luonnonsuojeluliitto.

Vaikka työryhmän edustajien näkemykset susikannan hoidosta ja metsästyksestä poikkesivat melkoisesti toisistaan, onnistuttiin työryhmässä silti löytämään yhteisiä linjauksia niin, että myös susialueilla elävien ihmisten huolet ja elinkeinot huomioidaan. Työryhmän raportti julkaistiin kesäkuussa 2021.

Työryhmän loppuraportissa todetaan: “Kannanhoidollisessa metsästyksessä ja sen avaamisessa keskeinen kriteeri on suotuisan suojelutason viitearvo.” Luonnonvarakeskus julkaisee viitearvon vasta syyskuussa 2022.

“Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen on vastoin työryhmän loppupäätelmää ja ennenaikaista. Suden kannanhoidollista metsästystä kiirehdettiin aloittamaan, vaikka raportin muste ei vielä ole edes kuivunut”, sanoo va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola.

Suomen luonnonsuojeluliitto on vuosia toivonut malttia järkiperäiseen susikannan hoitoon. Jälleen kerran voi todeta, että tuota malttia ei maa- ja metsätalousministeriöltä löydy.

“Seuraavissa hallitusneuvotteluissa pitäisi keskustella, että onko maa- ja metsätalousministeriön oikea taho huolehtimaan sudesta. Ministeriön poukkoileva toiminta näyttää aiheuttavan enemmän ristiriitoja kuin vähentävän niitä susikannan hoidossa”, Harri Hölttä sanoo.

Lisätiedot:

Harri Hölttä, puheenjohtaja, p. 040 722 9224
Tapani Veistola, va. toiminnanjohtaja, p. 0400 615 530

Lisätietoja

Liittohallituksen puheenjohtaja Harri Hölttä

Jaa sosiaalisessa mediassa