Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton kommentteja ”muiden tehokkaiden aluelähtöisten suo­je­lu­toi­mien” (OECM) luonnokseen

Kansallispuisto
Suojelualueet ovat luonnonsuojelumme selkäranka. TVe/SLL

Tapani Veistola piti ympäristöjärjestöjen puheenvuoron ympäristöministeriön seminaarissa. Se koski suojelualueverkostoa tukevien ja luonnon monimuotoisuutta turvaavien ns. OECM-alueiden määrittelyä.

OECM-alueet ovat ”muiden tehokkaiden aluelähtöisten suojelutoimien” alueita (other effective area-based conservation measures). Kansainvälinen määritelmä on:

”Maantieteellisesti määritelty alue, muu kuin suojelualue, jota hallitaan, hoidetaan ja
käytetään siten, että saavutetaan myönteisiä ja pitkäkestoisia vaikutuksia alueella esiintyvän luonnon monimuotoisuuden, siihen liittyvien ekosysteemitoimintojen ja -palvelujen sekä soveltuvin osin, kulttuuristen, henkisten, sosioekonomisten ja muiden paikallisti merkittävien arvojen turvaamisessa.”

 

18.11.2021

Luonnonsuojeluliiton kommentteja OECM-luonnokseen

Hyvää työtä – esitys on järkevä:

 • OECM:ksi kohteet, joissa luontoarvojen suunnitelmallinen turvaaminen + paikkatieto

 • muita potentiaalisia alueita kehitetään -> jatkohanke!

Paperpark”-vaara

 • minkäänlaiseen suojeluun ei pidä laskea turvaltaan liian epävarmaa ja väliaikaista

Muutama huomio

 • ulkoilulaki pitää uusia: retkeilyalueiden luonnolle kunnon suoja ja menettelyt

 • alue-ekologisien kohteiden laadullistaminen tärkeää: lahopuun poisto haitallista

 • tutkimusmetsien luonto ei aina ole suojassa

 • ML 10 §: kohteita tulee jatkossa laajentaa

 • kaavoissa suojelumääräyksien tehostamishanke paikallaan (erityinen KRL-tarve: 215 § maisematyöluvat takaisin yleiskaavojen MY, MU ja M/luo-kohteisiin)

 • kansallisissa kaupunkipuistoissa voisi olla suojelutehojen kehittämishanke paikallaan

  Mahdollisuus

  OECM voi saada toimijoita miettimään mitä voisivat tehdä luonnonarvojen hyväksi, laadullistamaan ja syventämään alueiden suojelua ja hoitoa.

Yhteistyöterveisin

Tapani Veistola
ympäristöpäällikkö
va. toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa