Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­lain uudistuksen kysely

Ympäristölupien ja -hallinnon yhdentäminen ympäristökaareksi sekä lupa- ja valvontavirastoksi. Nämä olivat päävastauksemme ympäristönsuojelulain uudistuksen pohjakyselyyn.

Ympäristöjuristi Matti Kattainen ja ympäristöpäällikkö Tapani Veistola täyttivät SYKEn verkkokyselyn, joka liittyy ympäristönsuojelulain uudistukseen  30.9.2021.

Ympäristönsuojelulaki on ennen koettu pelkäksi päästölaiksi. Se ei kuitenkaan enää riitä vastaamaan nykyisiin visaisiin ympäristöongelmiin, kuten ilmastokriisiin ja luontokatoon. YSLn uudistuksessa on aika ottaa hankkeen koko elinkaari ja vaikutukset haltuun.

Parasta olisi yhdistää ympäristöä koskevat säännökset yhteen ”ympäristökaareksi” ja ympäristöhallinto (ELY, AVI ja TUKES) yhdeksi Lupa- ja valvontavirastoksi. Toiminnanharjoittaja saisi asiat vireille ”yhdellä luukulla”. Ja ympäristöasioita ei enää putoaisi lakien, menttelyjen ja virastojen väliin.

 

Lisätietoja

Ympäristöjuristi Matti Kattainen

Jaa sosiaalisessa mediassa