Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to: Kaavoitus- ja rakentamislaissa on enemmän hyvää kuin huonoa

Suomen luonnonsuojeluliitto kannattaa tänään lausunnolle lähteneen kaavoitus- ja rakentamislain uudistuksen saamista valmiiksi tällä hallituskaudella. Uusi laki parantaa mahdollisuuksia vastata ilmastokriisin ja luontokadon haasteisiin. Liiton mielestä jatkovalmistelussa on vielä varmistettava ylempien kaavojen riittävä ohjausvaikutus kuntien kaavoihin.

Kuva: Juho Luomala/Unsplash

Luonnonsuojeluliitto pitää tärkeänä, että jo Juha Sipilän hallituksen aikana aloitettu kaavoitusta ohjaavan lainsäädännön uudistus saatetaan loppuun Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti. Lakiluonnoksessa on Luonnonsuojeluliiton mielestä enemmän hyvää kuin huonoa.

Luonnonsuojeluliiton ympäristöpäällikkö ja väliaikainen toiminnanjohtaja Tapani Veistola toteaa, että lakiluonnoksessa on hyvää etenkin se, että viherrakenne tulee pakolliseksi asiaksi asumisen ja liikenteen verkostojen rinnalle.

“Myös ilmastonmuutospykälä on paikallaan. Edistystä on lisäksi mahdollisuus lausua aina kaavoituksen aloittavista osallistumis- ja arviointisuunnitelmista. Lisäksi lakiluonnos palauttaisi aikaisemmin hyvin toimineen ely-keskusten mahdollisuuden panna kuntien laittomia päätöksiä tuomioistuimen käsiteltäväksi.”

Ylempien kaavojen ohjaavuus alempiin kuitenkin on rapautumassa.

“Maakuntakaavoista tehdään yleispiirteisempiä ja niiden oikeusvaikutuksia kuntakaavohin vähennetään. Luonnonsuojeluliiton mielestä maakuntien pitäisi voida päättää esimerkiksi suurista tuulivoima-alueista jatkossakin. Toinen ongelma on, että kuntien yhteiset yleiskaavat korvattaisiin uusilla kaupunkiseutusuunnitelmilla, jotka eivät kuitenkaan sitoisi kuntien kaavoitusta. Näitä asioita Luonnonsuojeluliitto tulee korostamaan lausunnossaan”, sanoo ympäristöjuristi Matti Kattainen.

 

Lisätietoja:

Matti Kattainen, ympäristöjuristi, p. 044 778 5013, matti.kattainen(a)sll.fi
Tapani Veistola, ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja, p. 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa