Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Nyt on vesilain uudistuksen aika

Kiirehdimme vesilain uudistamista kirjeellä oikeusministerille, joka vastaa siitä. Asia koskee esimerkiksi sellaisia patoja, joiden vesitalousluvissa ei ole kalanhoitovelvoitetta. Puuttuvaa velvoitetta kun ei voi päivittää esim. ohitusuoman saamiseksi.

Vanhankaupunginkoski Helsingissä. Länsipadolla ei ole vesilupaa, joten sitä ei voi päivittää ilman vesilain muutosta. TVe/SLL

 

2.9.2021

Arvoisa oikeusministeri

Nyt on vesilain uudistuksen aika

Hallitusohjelmassa ja sen toimeenpanosuunnitelmassa on yksi oikeusministeriön hallinnonalan pieni lakihanke, jonka toteuttamisella on kiire:Päivitetään vesilaki ulottamaan kalatalousvelvoitteet niin sanoittuihin nollavelvoitelaitoksiin.”

Kyse on mahdollistaa kalatalousvelvoitteiden lisääminen sellaisten vesivoimaloiden tms. laitosten vesitalouslupiin, joissa ei ole vielä mitään kalatalousvelvoitetta.

Asia ei vaadi lakiin monta sanaa – ei välttämättä edes omaa pykälää.

Asiasta on tehty arviomuistio, josta on kerätty lausunnot sidosryhmiltä jo v. 2019.

Asia on niin selvä ja yksinkertainen, ettei se vaadi välttämättä enää edes uutta työryhmää. Lakimuutos olisi ajan säästämiseksi mahdollista valmistella virkatyönä.

Käsityksemme on, että asian valmistelu oli ”jonossa” lunastuslain jälkeen. Nyt kun se on mennyt valmistelijoilta eteenpäin, tämä vesilain pikkumuutos olisi mahdollista tehdä. Näin saataisiin hallituksen esitys eduskuntaan niin ajoissa, että se ehtisi sen vielä ennen seuraavia eduskuntavaaleja käsitellä.

Annan mielelläni lisätietoja.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena, yhteistyöterveisin

Tapani Veistola
ympäristöpäällikkö
va. toiminnanjohtaja
p. 0400 615 530
tapani.veistola a sll.fi

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa