Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to iloitsee että EU otti ympäristöasiat mukaan met­sä­stra­te­gi­aan

Suomen luonnonsuojeluliitto on tyytyväinen siihen, että EU:n uusi metsästrategia ottaa luontokadon ja ilmastokriisin huomioon aiempia paremmin. Sitä tulee kuitenkin jatkotyössä vielä tehostaa. Kotimainen työ on Luonnonsuojeluliiton arvion mukaan jatkossakin tärkeintä, koska EU-strategia tuo enemmän ohjeita kuin sitovaa lainsäädäntöä.

Metsänhakkuut
Metsiä ei voi jättää metsätalouden varaan, koska ne ovat tärkeitä luontokadon ja ilmastokriisin takia. TVe/SLL

“EU:n uudessa metsästrategiassa otetaan luontokato ja ilmastokriisi entistä paremmin huomioon. Strategiaa tulee jatkotyössä kuitenkin tehostaa vastaamaan paremmin hakkuiden ja puun polton lisäämisen haasteisiin”, sanoo Luonnonsuojeluliiton ympäristöpäällikkö Tapani Veistola.

Metsästrategian luonnostelun aikana 11 maa- ja metsätalousministeriä, muun muassa Suomen Jari Leppä, yrittivät palauttaa sen kokonaan uuteen valmisteluun. Strategian ympäristöasioita kuitenkin nousivat puolustamaan yli 80 järjestöä (järjestökirjelmän  allekirjoittajien joukossa mm. Suomen luonnonsuojeluliitto) ja eri yhteyksissä neljän maan ympäristöministerit (Espanja, Saksa, Slovakia ja Suomen Krista Mikkonen). “Metsästrategian ympäristöavausten puolustus onnistui, koska Komission toimenpide-esitykset ovat lähes samat kuin kesäkuisessa luonnoksessa”, Tapani Veistola arvioi.

“EU:n metsästrategia on väljä yleissuunnitelma. Se tuo enemmän ohjeita kuin uutta sitovaa lainsäädäntöä. Siksi kotimainen työ metsäluonnon ja hiilinielujen puolesta on jatkossakin tärkeintä”, Veistola korostaa. “Keskiviikkona julkistettu EU:n Suomelle esittämä hiilinielujen tavoitekin on pienempi kuin meillä jo saavutettu taso.”

Lisätietoja

• ympäristöpäällikkö ja va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola (a) sll.fi

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa