Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Ensimmäinen kuutti kuoli ankkuroituun verkkoon heinäkuussa – ankkurointi ei tee verkoista norp­pa­tur­val­li­sia

Lähes heti Saimaan verkkokalastuskiellon päätyttyä tuli tietoon ensimmäinen verkkoihin kuollut kuutti. Verkko oli ankkuroitu molemmista päistään. Ankkurointi ei tee verkoista norppaturvallisia, vaikka maa- ja metsätalousministeriö viestinnässään näin väittää. Luonnonsuojeluliitto muistuttaa, ettei verkkokalastus ole millään tavoin toteutettuna norppaturvallinen kalastusmuoto.

Kuva: Lasse Kurkela

Saimaannorpan kuuttien suojaksi asetettu verkkokalastuskielto päättyi kesäkuun lopussa. Jo 2. heinäkuuta tuli tietoon ensimmäinen, ankkuroituun verkkoon tukehtunut kuutti. Heinäkuu on vuodesta toiseen saimaannorpan kuuteille vaarallisinta aikaa. Tällöin kuutit opettelevat itsenäistä elämää ja saattavat sotkeutua verkkoihin helpon kalasaaliin toivossa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepällä olisi ollut mahdollisuus turvata kuuttien elämän alkutaipale ulottamalla verkkokalastuskielto uudessa Saimaan kalastusrajoitusasetuksessa vähintään heinäkuun loppuun. Toukokuun 8. päivä voimaan astunut valtioneuvoston asetus eräistä Saimaan kalastusrajoituksista suojelee kuitenkin edelleen verkkokalastusta erittäin uhanalaisen saimaannorpan kustannuksella.

Valtioneuvoston asetus eräistä Saimaan kalastusrajoituksista kieltää jatkossa kalastamisen verkoilla, joita ei ole avoveden aikaan ankkuroitu molemmista päistä. Luonnonsuojeluliitto on kritisoinut toistuvasti eri yhteyksissä ankkurointivaatimusta, sillä ankkurointi ei tee verkoista norpille turvallisia, kuten taas nähtiin. Ministeri Leppä toi ankkurointivaatimuksen asetukseen työryhmän esityksen ohi.

”Maa- ja metsätalousministeriö on nyt viestinnässään täysin harhaanjohtavasti ohjeistanut, että ankkuroimalla verkot niillä voi kalastaa norppaturvallisesti. Ankkurointivaatimus on myös keskustelujen perusteella tullut yllätyksenä niin asiantuntijoille, osakaskunnille kuin kalastuksenvalvonnallekin, eikä siitä ole annettu tarkempaa ohjeistusta”, toteaa Luonnonsuojeluliiton norppatiedottaja Hanne Kosonen.

Verkkokuolema oli jo toinen tälle vuodelle. Maaliskuussa löytyi ensimmäinen verkkoon kuollut, todennäköisesti viime vuonna syntynyt naarasnorppa. Luonnonsuojeluliitto painottaakin, ettei verkkokalastus ole norppaturvallista myöskään rajoitusajan tai -alueiden ulkopuolella.
Luonnonsuojeluliitto muistuttaa, että Saimaalla voi kalastaa monella norppaturvallisella menetelmällä. Näistä vapaa-ajankalastajille sopivia ovat esimerkiksi tiukkanieluiset katiskat, onget ja vieheet. Ravintolassa ja kaupan kalatiskillä asioidessa on hyvä varmistaa, että ostettava kala on pyydetty Saimaalta norppaturvallisesti.

Kaikkiaan tänä vuonna on tullut tietoon jo 25 kuollutta norppaa. Metsähallituksen arvion mukaan todellinen kuolleisuus on kuitenkin 2–3-kertainen havaittuun nähden, sillä kaikki kuolemat eivät tule tietoon.

 

Lisätiedot:

Hanne Kosonen, saimaannorppatiedottaja, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 040 194 1885, hanne.kosonen(a)sll.fi

Lisätietoja

Hankekoordinaattori Hanne Kosonen

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lahjoita saimaannorpalle!

Auta pelastamaan maailman uhanalaisin hylje sukupuutolta. Ohjaamme tukesi paikalliseen ja valtakunnalliseen suojelutyöhömme norpan puolesta.

Tee kertalahjoitus saimaannorpalle