Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto HELMI-eli­nym­pä­ris­tö­oh­jel­mas­ta

Luonnonsuojeluliitto kannattaa jyrkästi HELMI-elinympäristöohjelmaa. Sitä tulee jatkaa tulevillakin hallituskausilla ja toimenpiteitä laajentaa.

Lähteen ennallistaminen, kuva Tommi Taipale cr-free
Kuva: Tommi Taipale

12.5.2021

Asia: VN/10321/2021

Lausuntopyyntö ehdotuksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi Helmi-elinympäristöohjelmasta

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä.

Liitto kannattaa HELMI-ohjelmaa. Se oli hyvin valmisteltu sekä tietellisesti että osallistavasti. Luonnonsuojeluliitto oli valmistelussa mukana ja on valmis olemaan mukana jatkossakin.

HELMI on merkittävä panostus ennallistamiseen, mutta työtä tulee jatkaa sen jälkeenkin. EU:n biodiversiteettistrategia tulee johtamaan sitoviin ennallistamistavoitteisiin, joiden jälkeen tavoitetasoja tulee todennäköisesti monilla luontotyypeillä korottaa. Tulevilla hallituskausilla sen rahoitusta pitää lisätä toimenpiteiden lisäämiseksi. Tärkeää on varmistaa myös ELY-keskusten ja Metsähallituksen luontopalveluiden henkilövoimavarat.

HELMI-alueet ovat hyvä avaus, mutta niitä on tulee nyt vain muutama ELY-keskusta kohti. Tässä alueelliset biodiversitettiohjelmat ovat tärkeitä.

Soidensuojelun 60 000 ha on hyvä alku, vaikka 100 000 ha olisi parempi tavoite.

Soiden ennallistamisen tavoitteet ovat parantuneet viime lausuntokierroksesta, mutta tarve ja potentiaali ovat moninkertaiset.

Lintuvesikohteiden määrän lisäksi pitää esittää myös tavoitehehtaarimäärä. Lintudirektiivin SPA-alueiden kunnostuksen lisäksi niitä pitäisi myös suojella lisää. Jopa IBA-alueita on yhä Naturan ja LSL:n suojelupäätösten ulkopuolella. Lintuvesien kunnostuksia ja rauhoitusverkoston kohteiden määrää tulee jatkossa lisätä.

Perinnebiotooppien tavoite on varsin maltillinen. Uuselinympäristöissä kannattaa priorisoida myös lentokenttien niityt.

Esitetyt metsäinventoinnit ovat hyvä alku suojelu- ja ennallistamistoimille. Määrälliset ja aikataululliset suojelutavoitteet tulee asettaa tulosten ja suojelutarpeen perusteella. Lisäsuojelutarve on mittava.

Pienvesien tavoitetasot ovat hyvin pieniä suojelutarpeeseen ja potentiaaliin nähden.

Jatkotyössä on tarvetta myös VELMU-Helmelle.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
va. toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa