Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Uhanalaisia makeja seurataan Madagaskarilla ja Korkeasaaressa

Madagaskarin luonto on ainutlaatuinen. Saarella elää 5 % maailman tunnetuista eliölajeista, eikä suurinta osaa lajeista, kuten äärimmäisen uhanalaisia makeja, tavata missään muualla. Korkeasaari osallistuu Suomen luonnonsuojeluliiton uuteen hankkeeseen Madagaskarin metsäluonnon suojelemiseksi. Hankkeen ensimmäiset makikartoitukset ovat alkamassa ja myös Korkeasaaren mustamakeja voi seurata uuden livekameran kautta.

Korkeasaaren mustamaki. Kuva: Annika Sorjonen (2019) Korkeasaari Zoo

Nelivuotinen Tontolo maitso -hanke toteutetaan Torotorofotsyn suojelualueella itäisellä Madagaskarilla ja se keskittyy erityisesti metsäluonnon suojeluun. Torotorofotsy on vajaan 10 000 hehtaarin kokoinen tärkeä kosteikkoalue, jota luonnonmetsät ja eukalyptusplantaasit täplittävät. Monia alueen kosteikoista on muutettu riisiviljelmiksi ja metsiä uhkaa polttopuun ja puuhiilen hankinta asukkaiden energianlähteeksi.

Torotorofotsyn metsissä elää äärimmäisen uhanalaisia makeja. Hankkeessa kerätään säännöllisesti tietoa varien ja leveäkuonokobombalien populaatioista, sillä sitä tarvitaan lajien suojelun perustaksi. Korkeasaari on apuna makipopulaatioiden kartoittamisessa.

”Ensimmäinen makikartoitus on alkamassa ja saamme siitä ajantasaiset tiedot alueella elävien makien reviireistä, laumojen koosta sekä niiden ikä- ja sukupuolijakaumasta. Olemme kouluttaneet paikallisia luonto-oppaita, jotka seuraavat makeja neljän vuoden ajan”, kertoo Laura Blomberg, Suomen luonnonsuojeluliiton kehitysyhteistyökoordinaattori.

Korkeasaaren omaan lajistoon kuuluu mustamaki, joita elää Madagaskarin luoteisosissa. Makiseurantojen kunniaksi Korkeasaaren verkkosivuilla voi seurata makeja uuden livekameran kautta. Samalla jaetaan tietoa Madagaskarin luonnosta ja kannustetaan tukemaan hanketta.

Kestävä kehitys turvaa luonnon monimuotoisuutta

Vaikka Madagaskar on luonnoltaan rikas, se on samalla yksi maailman köyhimmistä valtioista ja suurin osa asukkaista saa elantonsa maataloudesta. Hanke edistää metsien suojelua tukemalla yhteisöiden kestävää kehitystä ja osallistamalla paikallisia. Tavoitteena on puuston lisääminen maatalousmailla, polttopuuta säästävien hellojen käyttöönotto, ekologisesti kestäviin maatalousmenetelmiin siirtyminen, viljelijäyhdistysten perustaminen ja ympäristötietouden lisääminen.

Suomen luonnonsuojeluliitto on toiminut Madagaskarilla vuodesta 2011. Yhteistyö Korkeasaaren kanssa alkoi vuonna 2016 uhanalaisen kultamantellan ja muiden Torotorofotsyn alueella elävien uhanalaisten lajien suojelemiseksi. Tammikuussa 2021 alkanut Tontolo maitso -hanke jatkaa työtä samalla alueella. Hankkeen nimi tarkoittaa malagassin kielellä Vihreää maisemaa.

”Sekä Korkeasaaren että Suomen luonnonsuojeluliiton tavoitteena on ehkäistä lajien sukupuuttoa ja tekemällä yhteistyötä parannamme toimintamme vaikutusta. Myös paikallinen hankkeen toteuttajajärjestö sekä asukkaat ovat toivoneet jatkoa aiempiin hankkeisiin, joissa he ovat oppineet, millä toimilla ekosysteemin elinvoimaisuus voidaan säilyttää. Korkeasaaren tuen avulla uusi hanke oli mahdollinen”, Blomberg iloitsee.

Katso makikameraa täältä.

Lahjoita makien suojeluun täällä.

Lisätietoja

Kehitysyhteistyökoordinaattori, ilmastorahastokoordinaattori Laura Blomberg

  • +358 40 144 0291
  • laura.blomberg(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa