Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Savonlinnan kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le päätöksenteon perusteista

Savonlinnan kaupunginhallituksen tekemä päätös lausunnoksi Saimaan verkkokalastusrajoituksista ei perustunut asiantuntijalausuntoihin, vaan siinä toisteltiin osin jopa virheellisiä väittämiä. Luonnonsuojeluliitto pitää ehdottoman tärkeänä, että päätökset perustuvat tutkittuun tietoon.

Saimaannorppa. Kuva: Vesa Ala-Hakula
Saimaannorppa. Kuva: Vesa Ala-Hakula

Savonlinnan kaupunginhallitukselle 24.3.2021

Päätöksenteon perusteista

Savonlinnan kaupunginhallituksen 1.3.2021 tekemä päätös lausunnoksi Saimaan verkkokalastusrajoituksista ei perustunut asiantuntijalausuntoihin, tutkittuihin tai yleisesti tiedossa oleviin tietoihin.

Saimaan ja Savonlinnan asukkaat ovat sitoutuneet yhteiseloon norpan kanssa, ja suuri yleisö näkee saimaannorpan merkityksen korvaamattoman tärkeänä. Erittäin uhanalaisen norpan suojelu perustuu eri intressien yhteensovittamiseen. Savonlinnan kaupunginhallitus on kuitenkin maa- ja metsätalousministeriölle toimittamassaan lausunnossa nostanut paikallisen verkkokalastuksen aseman turvaamisen päätöksenteon ainoaksi kriteeriksi ja osin virheellisillä väittämillä.

Kunnallinen päätöksenteko ei voi perustua virheellisiin väittämiin tai huhupuheisiin. Saimaan kalastuksen edistämisen ja saimaannorpan suojelun yhteensovittaminen on jo itsessään niin monitahoinen asia, että virheellisillä tiedoilla hämmentäminen pitää sulkea pois paitsi keskustelusta myös päätöksenteosta. Asian edistämisen kannalta on ehdottoman tärkeää perustaa päätökset asiantuntijalausuntoihin ja tutkittuun tietoon.

Yksi keskusteluissa jatkuvasti toistuva virheellinen väite on paikallisen kalan saatavuuden riippuminen pelkästään verkkokalastuksesta. Taloudellisesti tärkeintä saaliskalaa muikkua pyydetään kaupallisesti lähes kokonaan troolilla ja nuotalla, jotka eivät aiheuta haittaa norpalle, eikä niitä ole rajoitettu mitenkään. Kuhaa ja ahventa pyydetään norppaa vaarantaen verkoilla, mutta niitä voidaan pyytää myös norppaturvallisilla pyydyksillä, esimerkiksi kalterein ja pakoaukoin varustetuilla rysillä. Norppaturvallisia pyydyksiä kehitetään jatkuvasti.

Kaupunginhallituksen lausunnossa mainitut opastetut verkkokalastusmatkat eivät ole varteenotettava kalastusmatkailumuoto. Lähes kaikki kalastusmatkailu tapahtuu erilaisen vapakalastuksen muodossa. Rehellisyyden nimissä tämä olisi pitänyt tuoda esiin ja samalla mainita, että vapakalastus on norppaturvallista. Tutkitun tiedon pohjalta kalastusmatkailusta voisi kehittyä merkittävä matkailun muoto Saimaalle ilman, että sitä käytettäisiin keppihevosena nykyisen verkkokalastuksen jatkamiselle.

Saimaannorpan kotikaupungiksi julistautuneen Savonlinnan soisi verkkokalastuksen suosimisen sijaan ottavan valttikortiksi ja nostavan markkinoinnissa esiin norppaturvallisesti pyydetyn kalan. Lisäksi kaupungin soisi suosivan eettisesti ja ekologisesti kestävää kalastusmatkailua, joka ei ole vaaraksi saimaannorpalle eikä uhanalaisille vaelluskaloille.

Norppakanta on kasvanut hitaasti. Suojelutyön alussa kannan elpymismahdollisuuksia pidettiin heikkoina, ja välitavoite neljästäsadasta norpasta perustui varovaiseen arvioon. Kannan hienoisesta kasvusta huolimatta norppien geneettinen monimuotoisuus heikkenee edelleen. Pieni kanta on myös altis häiriöille ja esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamille ongelmille. Suojeluponnistuksia siis tarvitaan, ja niitä tulee tehdä entistä enemmän tulevaisuudessa, jotta norppakanta saadaan elinvoimaiseksi.

Harri Hölttä
Puheenjohtaja
Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Markku Nironen
Puheenjohtaja
Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri ry

Kaarina Tiainen
Saimaannorppa-asiantuntija
Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Lisätietoja

Saimaannorppa-koordinaattori Kaarina Tiainen

Jaa sosiaalisessa mediassa