Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kehysriihessä päätetään hallituksen satsaukset luontokadon ja ilmaston kuumenemisen torjuntaan

Nyt on juuri oikea aika hyödyntää EU:n kautta tulevia elvytys- ja jälleenrakentamisrahoja sekä käydä läpi se, ovatko hallituksen toimet riittäviä ilmaston ja monimuotoisuuden näkökulmasta, kirjoittaa suojeluasiantuntija Paloma Hannonen.

Hallituskausi on liki puolivälissä. Puoliväliriihi pidetään huhtikuun lopussa ja samalla hallitus linjaa, mihin asioihin se satsaa loppukautensa. Enteitä on siitä, että jo sovituista luonnonsuojelun rahoista on painetta leikata. Tämä horjuttaisi hallituksen uskottavuutta ympäristöasioissa, sillä luonnon monimuotoisuus köyhtyy edelleen. Hallitusneuvotteluissa sovittu sadan miljoonan euron panostus vuosittain on toteuduttava kauden loppuun asti.

Maanantaina julkaistiin myös kehysriihtä pohjustava kestävän kasvun ohjelma. Ohjelman toimien on oltava sellaisia, että ne tukevat sekä talouden elpymistä että luontokadon- ja ilmaston kuumenemisen pysäyttämistä. Luontopaneeli arvioi elvytystoimien luontovaikutuksia ja on antanut suosituksia ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Luontopaneelin mukaan erilaisten elvytystoimien ilmasto- ja monimuotoisuusvaikutukset on otettava huomioon jokaista erillistä päätöstä tehdessä. Elvytysvarat tulee käyttää ekologiseen jälleenrakentamiseen: luonnonsuojeluun ja puhtaisiin investointeihin.

Puolet kestävän kasvun ohjelman rahoituksesta menee niin sanottuun vihreään siirtymään. Ohjelman tavoitteet ja rahoitus muun muassa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ovat edistysaskel ilmastotoimissa. Ohjelman ympäristökestävyys ja luontopohjaiset ratkaisut -osio jää kuitenkin laihaksi. Juuri tällä osiolla on kuvauksen mukaan tarkoitus vastata myös luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen. Osion rahoitus on niukka, ja se menee ravinteiden kierrätykseen ja maankäyttösektorin ilmastotoimiin.

Nämä ovat tärkeitä asioita, mutta eivät kohdistu monimuotoisuuden kannalta oleellisiin asioihin. Tämän osion rahoitusta olisikin kasvatettava merkittävästi. Luontopaneelin arviossa parhaita luonto- ja työllisyysvaikutuksia yhdistäviä toimia olisivat suojelualueverkoston laajentaminen ja hyödyntäminen matkailussa, kosteikkojen ennallistaminen ja hoito, soiden suojelu ja ennallistaminen sekä kalojen vaellusesteiden purku vesistöistä.

Ekologisen jälleenrakentamisen yksi peruspilareista on ympäristölle haitallisten tukien reilu karsiminen. Jotta meillä on mahdollisuus päästä ilmastotavoitteisiimme, on energiaturpeen erityiskohtelusta verotuksessa luovuttava. Samalla on huolehdittava siitä, ettei turve korvaudu puulla. Tämä vaatii muun muassa sitä, että edistämme aktiivisesti biomassojen kestävyyskriteereitä EU:ssa ja tarvittaessa asetamme puun poltolle veron. Hallituksen ilmastotavoitteiden puolivälitarkastelu auttaisi määrittelemään, mitä toimia haitallisten tukien karsimiseksi lähivuosina vielä tarvitaan.

Nyt on juuri oikea aika hyödyntää EU:n kautta tulevia elvytys- ja jälleenrakentamisrahoja sekä käydä läpi se, ovatko hallituksen toimet riittäviä ilmaston ja monimuotoisuuden näkökulmasta. Kehysriihessä nämä asiat ratkaistaan tämän hallituksen osalta.

Koska elvytyspaketissa monimuotoisuus ja luonto jäivät pieneen rooliin, on tasapaino joko korjattava paketista päätettäessä tai kehysriihessä muutoin.

Paloma Hannonen

Suojeluasiantuntija

 

Lisätietoja

Suojeluasiantuntija, kampanjapäällikkö Paloma Hannonen

Jaa sosiaalisessa mediassa