Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kemijoki Oy keksi selityksen peitelläkseen Sierilän ve­si­voi­ma­la­hank­keen huonoa valmistelua

Kemijoki Oy haki jatkoaikaa Sierilän vesivoimalan rakentamiselle Rovaniemelle. Syyksi viivästykselle se sanoo koneasemarakennukseen liittyvän lupaprosessin, vaikka tosiassa yhtiö ei ole pystynyt täyttämään vesitalousluvan ehtoja. Lupa raukeaa toukokuussa.

Tämä näkymä Kemijoelta hukkuisi Sierilän vesivoimalan patoaltaaseen, jota Kemijoki Oy on suunnitellut 1950-luvulta lähtien. Kuva: Matti Pellinen

Kemijoki Oy ilmoitti eilen, että se hakee kolme vuotta jatkoaikaa Sierilän vesivoimalan rakentamisen aloittamiseen. Kemijoki Oy:llä on paljon pelissä: koko vesivoimalahanketta uhkaava vesitalousluvan raukeaminen. Jos rakennustöitä ei aloiteta 21.5.2021 mennessä, lupa raukeaa ja yhtiö joutuu hakemaan sen kokonaan uudestaan.

Yhtiö peittelee selityksillä huonoa valmistelua. Tosiasiassa suunnitelma Sierilän voimalaitoksen rakentamiseksi voi kaatua, sillä yhtiö ei ole pystynyt täyttämään vesitalousluvan ehtoja. Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätös vuodelta 2017 sisältää neljän vuoden määräajan, jonka aikana rakentamisen edellytykset tulee selvittää ja rakentaminen aloittaa.

“Kemijoki Oy ei ole neljässä vuodessa pystynyt selvittämään rakentamisen edellytyksiä kuten sen vaikutuksia uhanalaisiin lajeihin. Yhtiö hakee nyt vapaata valtakirjaa aloittaa rakentaminen milloin sille itselleen sopii. Vesivoimalahankkeen ympäristövaikutusten arviointi on 20 vuotta vanha, eivätkä sen tiedot ole ajan tasalla. Esimerkiksi luontohavainnot ovat olleet puutteellisia”, sanoo ympäristöjuristi Matti Kattainen Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Luontoarvoja on Kemijoki Oy:lle liikaa

Huhtikuussa 2020 KHO totesi yhtiön suunnitelmat voimassa olevan yleiskaavan ja maankäyttö- ja rakennuslain vastaiseksi. Yhtiön olisi pitänyt tutkia voimalaitoksen soveltuvuus ympäristöönsä kaavoitusprosessin kautta. Nyt voimassa on vain yleiskaava, joka ei sisällä voimalan rakentamiselle välttämättömiä kaavamääräyksiä. Asemakaavaprosessi on kesken, sillä se käynnistyi vasta kesällä 2020.

Kemijoen viimeisellä luonnontilaisella osuudella elää monia uhanalaisia lajeja. Jokainen EU:n luontodirektiivin lajia koskeva havainto on selvitettävä. Yhtiön on todistettava, miksi vesivoimalan vaikutuksen esiintymään eivät olisi merkittäviä ja haettava sillä perusteella poikkeamispäätös Lapin ELY-keskukselta.

“Kemijoki Oy:llä on velvollisuus tehdä luontoselvitykset, mutta havaintojen tuottaminen ja säilyttäminen on ollut yhtiölle selvästi vaikeaa. Suomen luonnonsuojeluliitto on ollut mukana havaintoja tuottamassa, ja uusia lajeja ja esiintymiä löytyy koko ajan lisää”, Kattainen toteaa.

Sierilä tärkeä, kun lohi palaa Kemijokeen

Valtionyhtiö Kemijoki Oy aloitti Sierilän vesivoimalan suunnittelun Rovaniemelle 1950-luvulla. Nykyään yhtiöllä on Kemijoen vesistössä 16 voimalaa, joiden patoaltaisiin entiset kosket ja rantaniityt ovat hukkuneet. Voimaloissa ei ole kalateitä. Lapin ELY-keskus on hakenut Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta muutosta voimaloiden vanhanaikaisiin kalanistutusvelvoitteisiin.

Kemijoen alkuperäinen lohikanta on kuollut sukupuuttoon, mutta lohen paluu on edelleen mahdollinen. Kemijoki Oy tuleekin velvoittaa toteuttamaan ohitusuomat voimaloihinsa niin, että virtakutuinen lohi pääsee nousemaan patoaltaiden ohi. Silloin on Kemijoen vapaa keskijuoksu yhdessä rakentamattoman Ounasjoen kanssa sen tärkeä lisääntymisalue.

Jos Sierilän voimalaitos rakennetaan, myös Kemijoen keskijuoksun virtapaikat hukkuvat patoaltaaseen. Törmäpääskyjen asuttamat hiekkatörmät ja harvinaisten kasvien asuttamat rantaniityt menetetään.

”Valtio omistaa yli puolet Kemijoki Oy:stä, joten se voisi enemmistöosakkaana lopettaa Sierilän milloin tahansa. Näin tekemällä valtio toteuttaisi uusia omistajaohjauslinjauksiaan, joissa on nyt myös luonnon monimuotoisuus mukana”, Kattainen sanoo.

 

Lisätietoja:

  • Luonnonsuojeluliiton ympäristöjuristi Matti Kattainen, p. 044 778 5013, matti.kattainen@sll.fi
  • Kuva toimituksen käyttöön. Kuva: Matti Pellinen. Kuvateksti: ”Tämä näkymä Kemijoelta hukkuisi Sierilän vesivoimalan patoaltaaseen, jota Kemijoki Oy on suunnitellut 1950-luvulta lähtien.”

Lisätietoja

Ympäristöjuristi Matti Kattainen

Jaa sosiaalisessa mediassa