Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi vesiliikennelain muuttamisesta

Uuden vesiliikennelain ensimmäinen korjaussarja ei vaikuta paljoa ympäristöön. Muistutimme samaan hintaan laista yhä puuttuvasta muutoksenhakuoikeudestamme.

Jurmo on Saaristomeren helmi. Tapani Veistola/SLL.

5.2.2021

Asia: VN/14341/2020

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi vesiliikennelain muuttamisesta

Suomen luonnonsuojeluliitto pitää suurinta osaa muutoksista varsin teknisinä ja ongelmattomina.

11 §:ssä Metsähallituksen eräpalveluiden lisääminen valvontaan on kannatettavaa.

102 §:ssä sanomalehti-ilmoitusten poisto voi heikentää kansalaisten tiedonsaantioikeutta. Kuulutuksissa pitäisi ilmoittaa aina viimeinen muistutus- ja valituspäivä ja kellonaika.

106 a §:ssa on tärkeää että soveltamisalassa olisivat myös kalastus- ja soutukilpailut.

Vesikiitoteistä olisi tarpeen säätää, kuten Lapin ELY-keskus on esittänyt. Asiassa on erittäin tärkeää ottaa huomioon luontovaikutukset, kuten lintujen pesimäpaikat.

Lopuksi Luonnonsuojeluliitto huomauttaa, että lakiluonnoksen ympäristövaikutuksia ja vaikutuksia kansalaisten ympäristöoikeuksiin ei ole arvoitu.

Laista puuttuu yhä ympäristöjärjestöjen muutoksenhakuoikeus (133 §). Katsomme, että se on perustuslain 20 §:n ympäristöperusoikeuden ja Århusin yleissopimuksen hengen vastaista, ja asia pitäisi korjata esim. vesilain tasolle.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola

suojelupäällikkö

 

Lisätietoja

Suojelupäällikkö Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa