Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kommentit ulkoilun jär­jes­töyh­teis­työ­tä koskevaan kyselyyn

Jyväskylän yliopistossa tehdään opinnäytetyö ulkoilun järjestöjen yhteistyön ja Ulkoilufoorumin kehittämisestä. Kyselyyn vastanneen suojelupäällikön mielestä nykymallilla jatkaminen on realistisinta.

Nettikyselyyn vastasi suojelupäällikkö Tapani Veistola 31.1.2021.

SLL on ollut Ulkoilufoorumissa aktiivisin silloin kun jotakin konkreettista tapahtuu. Nyt esimerkiksi YM:n virkistyskäyttöstrategia on hyvä yhteinen etu.

Vastauksissa Veistola piti nykyistä kevyttä koordinaatiota omaa rekisteröityä yhdistystä ja yhteistä työntekijää realistisempana mallina taloudellisesti ja byrokratian keveyden takia.

Paljon riippuu kulloisestakin puheenjohtajajärjestöstä, jonka pitäisi vuorollaan satsata myös asian vaatimaan tekniseen tukeen.

Jos UFOn ympärille saisi ulkoa rahoitetun yhteishankkeen, sillä voisi edistää kehittämistä.

Lisätietoja

Suojelupäällikkö Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa