Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Valtioneuvoston pe­ri­aa­te­pää­tös meri- ja si­sä­ve­si­lii­ken­teen kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­ses­tä

Vesiliikenteenkin kasvihuonepäästöjä pitää vähentää. Tässä Luonnonsuojeluliiton esityksiä asiaa koskevan valtioneuvoston päätöksen painotuksista.

Lausuntopalveluun täytetty lomake

15.1.2021

Asia: VN/26278/2020

Valtioneuvoston periaatepäätös meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

 

Yleisesti ottaen luonnoksessa on paljon hyviä tavoitteita. Suurin ongelma on kuitenkin sektorin päästövähennystavoitteen puute. Pariisin ilmastosopimuksen ja hallitusohjelman päästövähennystavoitteet on jalkautettava vesiliikenteeseenkin heti kansallisesti – odottamatta EUn ja kansainvälisiä päätöksiä, vaikka niidenkin edistäminen on tärkeää.

Paperissa viitataan myös LNG- ja vetypolttoaineisiin. LNG:n ongelma ovat isot metaanipäästöt. Vedyn tehokas hyödyntäminen on myös hyvin hankalaa. Lisäksi vedyn tarvitsema sähkö pitäisi tuottaa kestävästi. Niiden varaan ei pidä laskea liikaa.

Biopolttoaineiden osalla keskeistä on kestävyys, mikä on usein kyseenalaista. Myös sähköllä tärkeää on miten se tehdään (aurinko ja tuuli parhaat vaihtoehdot). Tuuliavusteiset propulsioratkaisut kannattaisi mainita yhtenä mahdollisuutena.

Satamien maasähkö on perusasia, jonka rahoitus tulee sisällyttää satamamaksuihin.

Saariston yhteysalusliikennettä on tarpeen tukea aluskannan uusimiseksi vähäpäästöisemmäksi.

Luonnonsuojeluliiton mielestä suuria säästömahdollisuuksia on reitti- ja nopeusoptimoinnissa. Tähän liittyy myös se, että satama-ajan lyhentämiseksi kuljetetaan aivan liian paljon myös kokonaisia rekka-autoja pelkkien konttien sijasta.

Sisävesien kanaviin liittyy usein ympäristöongelmia. Saimaan kanavankin suhteen iso riski on haitallisten vieraslajien leviäminen Saimaalle esimerkiksi Venäjän sisävesistöistä. Sitä vastoin puutavaran uittojen osittaista palauttamista kannattaisi selvittää.

Lopuksi Luonnonsuojeluliitto korostaa liikenteen synnyn ehkäisyn merkitystä. Muuten liikenteen määrän kasvu voi syödä laivojen päästövähennykset ja kokonaispäästöjen määrä lisääntyä. Suomen menestys on kiinni jälkiteollisen palvelu- ja tietoyhteiskunnasta ja korkeasta jalostusasteesta. Suomi ei voi menestyä viemällä halpaa matalan jalostusasteen bulkkitavaraa maailmalle myöskään kohoavien kuljetuskustannusten takia. Tuonninkin suhteen olisi tärkeää vähentää luonnonvarojen kulutusta. Myös henkilöliikenteen määrään tulee vaikuttamaan digitalisaatio, kuten etäkokoukset.

Lausunnon tekemiseen osallistuivat liittohallituksen jäsen Pertti Sundqvist ja suojelupäällikkö Tapani Veistola.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola

suojelupäällikkö

 

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa