Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto kalavesien yleis­ka­las­tusoi­keuk­sien ja ka­lao­pas­toi­min­nan käyt­tö­kor­vauk­sis­ta

Kalatuuliviiri Jurmosta. TVe/SLL

Tämä asetusmuutos selventää yleiskalastusoikeuksien ja kalaopastoiminnan perusteella maksettuja käyttökorvauksia ja vähentää niihin liittyvää byrokratiaa.

7.1.2021

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 3.12.2020 Dnro VN/26253/2020

Luonnonsuojeluliiton lausunto kalavesien yleiskalastusoikeuksien ja kalaopastoiminnan käyttökorvauksista

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Tämä on kaikin puolin kannatettava asetus, joka poistaa vallinneita epäselvyyksiä huomattavasti. Asetus pyrkii myös oikeudenmukaiseen jakoon. Korvauksia ei tietenkään pidä antaa alueille, joissa ei yleiskalastusoikeudet ole voimassa. Lisäksi korvausten hakumenettely on ollut aivan turha.

Lisätietoja

– suojelupäällikkö Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

Lausunnon valmisteli liittohallituksen jäsen Markku Marttinen.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena


Tapani Veistola

suojelupäällikkö

Lisätietoja

Suojelupäällikkö Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa