Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Komission yritysten yritysvastuuta koskevista aloitteista

EU kehittää yritysten vastuuta ympäristöstä ja ihmisoikeuksista. Luonnonsuojeluliitto kannattaa lämpimästi Komission esityksiä.

E XX/2020 vp

Suojelupäällikkö Tapani Veistola

Suomen luonnonsuojeluliitto ry

TaV 10.12.2020

Valtioneuvoston E-selvitys komission yritysten kestävää hallinnointia ja asianmukaiseen huolellisuuteen perustuvaa yritysvastuuta koskevista aloitteista

Yritykset ovat ympäristöongelmien ratkaisemisen etulinjassa. Yritykset ja sijoittajat pystyvät toimimaan nopeammin ja vaikuttamaan suoremmin tuotannon haasteisiin kuin esimerkiksi politiikat ja lainsäädäntö. Niiden toiminta kattaa myös alueita Suomen ja EU:n ulkopuolella.

Komission esitykset ovat hyviä ja kannatettavia. Täysin vapaaehtoiset toimet eivät riitä vaan ympäristöhaasteiden hoitamiseen pitää saada kaikki mukaan. Näiden esityksien lisäksi myös ns. taksonomia-asetus on tärkeä keino edistää toisaalta ympäristölle parempia ratkaisuja ja toisaalta ”do not harm” -periaatetta.

Horisontaalinen lähtökohta on hyvä.

Lisäksi kotimaista yritysvastuulakia tulee valmistella eteenpäin odottamatta EU-säädöksiä.

Lisätietoja

suojelupäällikkö Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

Lisätietoja

Suojelupäällikkö Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa