Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton kommentit mai­se­ma­työ­lu­piin

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa maisematyölupien asema jäisi entiselleen. Luonnonsuojeluliiton mielestä ne tulee palauttaa uusien yleiskaaavojen metsätalousvaltaisille alueille, jossa niitä voitiin käyttää ennen Sipilän hallituksen ns. KARALUSU-muutoksia.

Koulumetsäopas
Koulumetsäopas. Kuva: Heidi Moisio

MRL-uudistuksen SLL:n alueidenkäyttöjaoston jäsenten kirjallinen kommentti edellisen kokouksen asiaan:

28.9.2020

Ympäristöministeriölle

Viitaten MRL:n aluejärjestelmäjaoston kokoukseen 21.9.2020

Luonnonsuojeluliiton kommentit maisematyölupiin

KARALUSU poisti maisematyöluvat uusien yleiskaavojen M-alkuisilta alueilta.

Siinä meni lapsi pesuveden mukana, koska siinä menivät myös MY, MU sekä M-alkuiset /luo, /ge yms. kohteetkin, joilla menettelyä tarvittaisiin ehdottomasti turvaamaan luontoa
– yleensähän maisematyöluvalla muutetaan avohakkuu luonnolle kevyemmäksi
– asemakaavoja ei ole joka paikassa, jossa turvaamistarvetta on

Maisematyölupaa pitäisi kehittää enemmän luonnon monimuotoisuuden ja vesien suojelun turvaamiseksi
– myös jos kunnan YSL:n mukaisissa ympäristönsuojelumääräyksissä on herkkiä alueita, ne pitäisi sinne ilman muuta saada

On erittäin tärkeää maisematyöluvalla estää rakentajien tai maa-ainesyrittäjien hakkuut ennen esimerkiksi kaavaa ja yvaa tai maa-aineslupaa kohteella, jossa voi olla metsiin liittyviä suojeluarvoja.

Suomen luonnonsuojeluliitto katsoo, että maisematyöluvan toimivuutta, kuten muitakin mrl:n lupakäytäntöjä,
tulee tarkastella maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa myös laajemmin luonnon monimuotoisuuden
suojelun valtavirtaistamisen tavoitteen näkökulmasta, jos luonnon kirjon köyhtyminen pysäyttäminen
halutaan ottaa lainuudistuksen todelliseksi tavoitteeksi ja päämääräksi.

Lisätietoja
• ympäristöjuristi Matti Kattainen, p. 044 7785 013, matti.kattainen (a) sll.fi
• va. suojelupäällikkö Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola  (a) sll.fi

Lisätietoja

Ympäristöjuristi Matti Kattainen

Jaa sosiaalisessa mediassa