Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2020–21

Kolmannes pois, totesi Luonnonsuojeluliitto MMMn esityksestä ilveksen metsästyskiintiöksi poronhoitoalueen eteläpuolella (307 -> 210 miinus muu ihmisen aiheuttama kuolleisuus). Poronhoitoalueellekin tulee asettaa pyyntiä rajoittava enimmäiskiintiö, jollaista siellä ei nyt ole.

Magnus von Wright: Susi-ilves talvipuvussa. Kansallisgallerian tekijänoikeusvapaata aineistoa.

22.9.2020

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 10.9.2020 Dnro VN/20171/2020

Luonnonsuojeluliiton lausunto ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2020–21

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa:

Suomen luonnonsuojeluliitto esittää ilveskannan säilyttämistä suotuisalla suojelun tasolla ja ilveskannan edelleen kasvattamista etenkin Varsinais-Suomessa ja rannikkoalueilla kauriskantojen kasvun hillitsemiseksi.

Ilves aiheuttaa poronhoitoalueen eteläpuolella erittäin pieniä vahinkoja. Korvaukset ovat vain muutamia kymmeniä tuhansia euroja vuosittain. Ilves hillitsee valkohäntä- ja metsäkauriskantojen hallitsematonta kannankasvua. Se taas vähentää maanviljelylle, metsätaloudelle ja liikenteelle aiheutuvaa merkittävää haittaa sekä voi vaikuttaa punkkien määrään.

Jotta kannan tulevaisuutta voi pitää turvattuna, tulisi Suomessa olla aikuisia ilveksiä olla yli 2000 yksilöä. Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomessa on 2065–2170 yli vuoden ikäistä ilvestä ennen syksyn 2020 metsästyskautta. Suomen ilveskanta on kasvanut varsinkin Pohjois-Karjalassa ja Kainuun poronhoitoalueen ulkopuolisilla alueilla.

Luonnonsuojeluliitto näkee, että ihmisen aiheuttama ilveskuolleisuus, metsästys mukaan lukien, voi olla enintään 10 prosenttia ilveskannasta. Metsästyskiintiö voisi siten olla alustavasti 210 ilvestä, mutta siitä tulee vähentää ihmisen aiheuttama muu kuolleisuus.

Poronhoitoalueella ilveksen metsästystä ei ole rajoitettu. Se on ongelmallista suotuisan suojelun tason kannalta lajin pohjoisrajalla. Sinne tulee asettaa suojelutason varmistavaksi kiintiöksi enintään viisi ilvestä. Ilveksen aiheuttamat porovahingot ovat moninkertaistuneet kuluvana vuonna. Siksi myös poronhoitoalueella tulee vahingonkorvausten riittävyys ja maksamisen sujuvuus taata. Syyskuun budjettiriihessä annettiinkin tämän lausuntokierroksen aikana 2,5 miljoonaa euroa lisää suurpetojen poronhoidolle aiheuttamien vahinkojen korvauksiin.

Lisätietoja

– va. suojelupäällikkö Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola (a) sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Harri Hölttä          Päivi Lundvall

puheenjohtaja      toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa