Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Turveveron nosto on riittämätön mutta talouden vihreään siirtymään miljardi euroa

Marinin hallituksen päätös kaksinkertaistaa turpeen verotus ei riitä takaamaan ilmastotavoitteiden saavuttamista. Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii turpeen käytölle päättymispäivää lailla, jota se kiirehtii kansalaisaloitteella. Luonnonsuojeluliitto on iloinen ilmastorahoituksen mittavasta lisäämisestä ja päästökauppakompensaation poistamisesta.

Näkymä 14.9. 2020 Helsingin Säätytalolta, jonka edustalla myös Irti turpeesta -kampanja osoitti mieltään. Kuva: Lauri Heikkinen / Valtioneuvoston kanslia (CC BY 2.0)

Sanna Marinin hallituksen budjettiriihestä 14.–16.9.2020 odotettiin merkittäviä ilmastopäätöksiä, joilla hallitus lunastaisi lupauksiaan hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä. Lopputulos oli oikeansuuntainen, mutta ilmastokriisiin suhteutettuna riittämätön.

Marinin hallitus sopi, että turpeen vero lähes kaksinkertaistuu 5,7 euroon megawattitunnilta. Veronkorotus on tärkeä viesti hallitukselta siitä, että turpeen poltto ei ole ilmastotavoitteiden mukaista. Valtiovarainministeriön energiaverotyöryhmä oli esittänyt turpeen veron yli kolminkertaistamista. Hallitus yrittää hillitä turpeen käyttöä päästöoikeuden ollessa halpa niin sanotulla lattiahintamekanismilla, jonka yksityiskohdista päätetään kuitenkin vasta myöhemmin.

“Turpeen veronkorotus on alku irtautumiselle turpeesta. Niin energiayhtiöiden, turveyrittäjien kuin ilmastotavoitteidenkin kannalta yksinkertaisinta olisi kuitenkin asettaa turpeenpoltolle selkeä päättymispäivä. Tämä varmistetaan parhaiten lailla, jota kiirehdimme kansalaisaloitteella”, sanoo Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Luonnonsuojeluliitto aloitti 20. elokuuta kansalaisaloitekampanjan turpeen polton lopettamiseksi vuoteen 2025 mennessä. Kansalaisaloite on kerännyt jo yli 16 000 nimeä.

Luonnonsuojeluliitto patistaa hallitusta myös varmistamaan investoinnit, joilla päästään irti turpeesta.

“Investointeja turpeesta irtautumiseksi on vauhditettava nopeasti. Puun polton lisääntymisen estämiseksi tulisi tukea investointeja polttoon perustumattomiin uusiutuviin esimerkiksi EU-rahoituksen avulla. Hyviä esimerkkejä löytyy jo esimerkiksi Vantaalta, jossa on on aloitettu uuden geolämpölaitoksen rakentaminen”, Hölttä jatkaa.

Luonnonsuojeluliitto on tyytyväinen, että hallitus päätti luopua ilmastolle ja kilpailukyvylle haitallisesta päästökauppakompensaatiosta.

“Hyvä, että hallitus luopuu viimein turhasta päästökauppakompensaatiosta ja ympäristölle haitallisten tukien karsinta etenee. Vanhan fossiilitalouden ylläpitämisen sijaan yhteiskunnan varoja on järkevämpää suunnata ilmastoinvestointeihin”, sanoo suojeluasiantuntija Hanna Aho.

Erinomaista budjettiriihen päätöksissä oli, että hallitus päätti osoittaa elvytysrahoista noin miljardi euroa ilmastoasioihin ja vihreään siirtymään.

 

Lisätietoja:

Harri Hölttä, hallituksen puheenjohtaja, harri.holtta@sll.fi, p. 040 722 9224

Hanna Aho, suojeluasiantuntija, hanna.aho@ sll.fi, p. 040 628 9495

Tapani Veistola, erityisasiantuntija, va. suojelupäällikkö, tapani.veistola@sll.fi, p. 0400 615 530

Suomen luonnonsuojeluliiton ennakkotiedote budjettiriihestä (12.9.2020)

Kansalaisaloite turpeen energiakäytön lopettamiseksi:
www.sll.fi/irtiturpeesta

Jaa sosiaalisessa mediassa

Auta Suomi irti turpeesta!

Turpeen polton lopettaminen on helpoin ilmastoteko, jonka Suomi voi tehdä. Allekirjoita kansalaisaloite turpeen energiakäytön lopettamiseksi vuoteen 2025 mennessä!

Siirry allekirjoittamaan