Irti turpeesta

Turpeen poltosta luopuminen on helpoin ilmastoteko, jonka Suomi voi tehdä. Kiitos kaikille yli 50 000 allekirjoittaneelle, kansalaisaloite on luovutettu eduskunnalle 20.4.2021!

Tutustu kansalaisaloitteeseen

Kuva: Ansel Siegenthaler

Siirry sisältöön

Suot ovat osa suomalaista kulttuuria. Keräämme soilta syksyisin marjoja ja hiihdämme pitkin soiden rauhallisia aukeita talvisin. Suomalaiset haluavat suojella jäljellä olevia soita. 

Turpeen kaivaminen tuhoaa alueen suoluonnon täysin. Tämän takia suoluonto ja soiden lajit uhanalaistuvat. Lisäksi turpeen kaivaminen kuormittaa vesistöjä. Se tekee mökkirannoista liejuisia ja tukkii kalojen kiduksia. 

Turve kuuluu suohon

Turpeen poltto on saastuttavampaa kuin kivihiilen poltto. Lisäksi turpeen energiakäyttö tuottaa yhtä paljon päästöjä kuin henkilöautoliikenne, vaikka turpeella tuotetaan vain pieni osa Suomen sähköstä ja lämmöstä.

Turpeen poltosta luopuminen on helpoin ilmastoteko, jonka Suomi voi tehdä. 

Onneksi turpeen poltolle on vaihtoehtoja. Tehdään muutos yhdessä, hallitusti ja oikeudenmukaisesti.

Kansalaisaloite turpeen energiakäytön lopettamiseksi

Yli 50 000 suomalaista allekirjoitti kansalaisaloitteen turpeen energiakäytön lopettamiseksi, ja aloite luovutettiin eduskunnalle 20.4.2021. Eduskunnalla on velvoite ottaa tarvittavat kannatusilmoitukset kerännyt kansalaisaloite käsiteltäväksi, mutta aloitteen hyväksyminen samoin kuin mahdolliset muutokset aloitteeseen jäävät eduskunnan harkittaviksi.

Information om kampanjen på svenska.

Kysymyksiä ja vastauksia

Tietoa muun muassa turpeen ilmasto- ja työllisyysvaikutuksista.

Lue lisää

Osallistu kampanjaan

Liity joukkoomme turvaamaan soiden tulevaisuus! Täältä löydät vinkkejä ja aineistoja kampanjan tukemiseen.

Näin voit auttaa

Kampanjan uutisia

Tuettu siirtymä irti turpeesta

Oikeudenmukaisen siirtymän nimissä on perusteltua, että ne ihmiset ja alueet, joihin ilmastotoimet vaikuttavat eniten saavat tukea siirtymään pois vanhasta ja kohti uusia, kestävämpiä elinkeinoja. Siirtymää tuettaessa on kuitenkin tärkeää varmistaa, että siirtymä myös todella tapahtuu.

Lue lisää

JTF:n valmistelu ja ympäristöarviointi

Oikeudenmukaisen siirtymän rahoitusta tulisi käyttää erityisesti turpeesta irtaantumiseen. Rahoituksen kohdentamisessa tulee noudattaa "ei merkittävää haittaa" -periaatetta, jonka mukaisesti ympäristölle ja ilmastolle haitallisia toimia ei pidä rahoittaa.

Lue lisää

Onnistunut siirtymä irti turpeesta on monen asian summa

Selkeä yhteinen aikataulu, investointituki polttoon perustumattomiin energiaratkaisuihin, oikeudenmukaisen siirtymän rahaston hyödyntäminen ja metsäbiomassan verotus johtaisivat hallitumpaan lopputulokseen kuin nykytila, jossa turpeen tulevaisuuden ennakointi on ollut vaikeaa. 

Lue lisää
Lue lisää kampanjan uutisia

Kampanjassa mukana