Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lintujen pesiä tuhoavat kesähakkuut olisi aika kieltää

Kesähakkuut tuhoavat lintujen ja muiden eläinten pesintöjä. Luonnonsuojelujärjestöt ovat pitäneet niitä pitkään laittomina. Keskustelu asiasta etenee EU:ssa ja luonnonsuojelulain uudistuksessa. Luonnonsuojeluliiton mielestä Suomen tulee kieltää kesähakkuut parhaana pesimäaikana.  

Emo ruokkii poikasia pesällä. Kuva: Lasse Kurkela.

Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamies antoi kesähakkuiden direktiivinmukaisuudesta ratkaisuesityksen ruotsalaisen tuomioistuimen ennakkoratkaisupyyntöön 10.9.2020. Julkisasiamieshen ratkaisuesitys ei sido tuomioistuinta, mutta ennakoi yleensä muutaman kuukauden päästä tulevaa lopullista päätöstä. 

EU-oikeudenkäynti lähti hakkuukiistasta Länsi-Göötanmaalla. Luonnonsuojelujärjestöt Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska Förening ja Föreningen Skydda Skogen valittivat ruotsalaiseen tuomioistumeen kesähakkuista. Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen pyysi ennakkoratkaisua EU-tuomioistuimelta lintu- ja luontodirektiivien tulkinnasta.

Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöjuristi Matti Kattainen pohtii ratkaisuehdotusta Suomen lainsäädännön kannalta:

”Lainsäädäntömme pitää saada tasolle, jossa kesähakkuut ja muu metsänhoito eivät vaikuta merkittävästi tavoitteeseen pitää lintulajien kannat tyydyttävällä tasolla. Hakkuut eivät saa myöskään erityisesti haitata harvinaisten lintujen lisääntymistä ja jälkeläisten kasvatusta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.”

”Selvintä ja varminta olisi kieltää kesähakkuut kokonaan”, sanoo liiton väliaikaisena suojelupäällikkönä toimiva Tapani Veistola. ”Kesähakkuissa tuhoutuu Suomessakin useita kymmeniä tuhansia linnunpesiä joka vuosi. Hakkuut voivat uhata myös metsässä pesiviä harvinaisia lintuja, joiden suojelua julkisasiamies korostaa.”

Suomen luonnonsuojeluliitto ja muut ympäristöjärjestöt ovat kampanjoineet kesähakkuiden ongelmia vastaan pitkään. Vuoden 2000 Pysäytä pesähakkuut -kampanja johti maa- ja metsätalousministeriön Kesähakkuutyöryhmä-mietintöön (MMM 2000:8).

”Kesähakkuutyöryhmä suositteli hakkuiden suuntaamista pois parhaimpaan pesimäaikaan runsaslintuisimmilta metsätyypeiltä”, kertoo työryhmässä asiantuntijana ollut Veistola. “Työryhmän esityksistä osa on toteutettu Suomen FSC-sertifikaatissa, mutta ei yleisemmässä PEFC-sertifikaatissa eikä lainsäädännössä.” 

Luonnonsuojeluliiton Pesärauhaa linnuille –kampanjan adressia vastaanottaessaan ympäristöministeri Krista Mikkonen sanoi viime vuonna, että asia tulee käsittelyyn luonnonsuojelulain uudistuksessa. Luonnonsuojeluliitto pitää yllä keskustelua myös siellä. 

 

Lisätietoja

Lisätietoja

Ympäristöjuristi Matti Kattainen

Jaa sosiaalisessa mediassa