Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Turpeen verotuksen kohtalo on yhä epävarma

Valtiovarainministeriön budjettiehdotus vuodelle 2021 ei ota selkeää kantaa turpeen verotukseen. Tänä vuonna turpeen verotuki on 172 miljoonaa euroa. Turpeesta luopumiseen tarvitaan ennakoitavuutta, joka varmistetaan parhaiten lailla.

Turpeenottoalue. Kuva: Harri Hölttä.
Kuva: Harri Hölttä.

Turpeen polttoa tuetaan voimakkaasti valtion toimesta, vaikka enemmistö suomalaisista luopuisi turpeen energiakäytöstä. Kun muiden ilmaston kuumenemista kiihdyttävien polttoaineiden verotus perustuu energiasisältöön ja ilmastopäästöihin, turpeen verotus on päätetty poliittisesti pitää keinotekoisen alhaalla (3 €/MWh vuodesta 2019 lähtien). Mikäli turvetta verotettaisiin kuten muita lämmityspolttoaineita, sen vero olisi kymmenkertainen nykyiseen verrattuna.

“Syyskuun budjettiriihessä Marinin hallituksen tulee viimein tarttua turpeen veroetuun. On kestämätöntä jatkaa ilmastokriisiä pahentavan turpeen erityiskohtelua”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Jos turpeen veroetuun ei kosketa lainkaan, sen kilpailuetu suhteessa muihin polttoaineisiin paranee entisestään, arvioi yritystukien vähentämistyöryhmä viime vuonna. Turpeen verotuki on kasvanut vuodesta 2014 lähtien, ja valtion talousarvioesityksessä sen arvioidaan olevan 172 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Hallitus on sitoutunut puolittamaan turpeen energiakäytön vuoteen 2030 mennessä, mikä on kuitenkin riittämätön tavoite suhteessa 1,5 asteen kuumenemisrajaan sekä hallituksen ilmastotavoitteisiin. Lisäksi vuonna 2021 on tarkoitus kiristää lämmityspolttoaineiden verotusta maltilliset 100 miljoonaa euroa. Tämä voi vaikuttaa myös turpeen verokohteluun.

“Turpeen energiakäytöstä tulee luopua kokonaan. Jotta muutos on hallittu ja oikeudenmukainen, turpeen poltto tulee kieltää lailla. Lisäksi hallituksen kaavailema lämmityspolttoaineiden veronkorotus olisi perusteltua suunnata polttoaineista suuripäästöisimpään eli turpeeseen”, sanoo suojeluasiantuntija Hanna Aho.

Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen mukaan hallitus nopeuttaa kivihiilen alasajoa ja korostaa polttoon perustumattomien teknologioiden roolia investointituessa. Tämä on tärkeää, mutta valitettavasti turpeesta luopuville energiayhtiöille ei ole tarjolla vastaavaa tukea.

”Turpeesta luopuville yhtiöille tulisi tarjota investointitukea polttoonperustumattomiin uusiutuviin energiamuotoihin siirtymiseksi. Näin varmistettaisiin energiayhtiöiden tasapuolinen kohtelu ja ettei turvetta korvata polttamalla puuta”, sanoo Aho.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Allekirjoita kansalaisaloite!

Turpeesta luopuminen on helpoin ilmastoteko, jonka Suomi voi tehdä. Allekirjoita kansalaisaloite turpeen energiakäytön lopettamiseksi.

Allekirjoita kansalaisaloite