Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Soiden ennallistaminen tuo monia hyötyjä luonnolle, ilmastolle ja vesistöille

Kesällä, marjastuskauden korvilla on paras aika kartoittaa sitä, voisiko oman ojitetun suon ennallistaa. Ennallistamisen jälkeen suolta saa taas marjoja, ja se toimii levähdyspaikkana monelle muuttomatkalla olevalle linnulle. Ennallistamisesta hyötyvät myös ilmasto ja vesistöt.

Kasvuturve on ilmastolle, luonnolle ja vesistöille yhtä vahingollista kuin turpeen kaivuu energiakäyttöön. Kuva: Ville Kangas

Suot ovat Suomen merkittävin hiilivarasto. Tämä varasto kuitenkin hupenee kaiken aikaa, koska suuri osa Suomen soista on kuivatettu. Hiilivaraston hupeneminen eli hiilivuoto voidaan pysäyttää ennallistamalla suo. Samalla saadaan merkittäviä hyötyjä luonnon monimuotoisuudelle ja vesistöille.

Toukokuussa kaksi vuotta täyttänyt Suomen luonnonsuojeluliiton Hiilipörssi ennallistaa soita asiasta innostuneiden ihmisten ja yritysten tuella. Koneen Säätiön alkurahoittama palvelu on kerännyt yksityisiä ja yritysrahoittajia jo 3300 kappaletta ja rahaa yli miljoona euroa. Tällä tuella soita on saatu ennallistettua noin 300 hehtaaria ja työn alla on 900 hehtaaria kaikkiaan 16 kohteella. Suon ennallistaminen on Hiilipörssin koordinaattorin Heikki Susiluoman mukaan tapa antaa takaisin luonnolle.

“Soiden arvo on viime vuosina huomattu myös lähimatkailussa. Juuri nyt suon tuoksut ja värit ovat kukkeimmillaan. Suon ennallistaminen on sijoitus tuleville sukupolville, mutta tuottaa monipuolista iloa niin omistajille kuin lahjoittajille jo parissa vuodessa.”

Soiden ennallistamisen hyödyt tunnistetaan nyt laajasti, ja ennallistaminen on saanut vauhtia myös valtakunnallisesti. Ennallistamista tukevat ympäristöministeriön Helmi-ohjelma, Metsähallituksen toimet ja useat paikalliset hankkeet, joilla tähdätään erityisesti vesistöjen tilan parantamiseen.

Soiden rooli ilmaston, luonnon monimuotoisuuden ja vesistöjen hoitajana muuttuukin koko ajan tärkeämmäksi. Yksi esimerkki tästä on tuore tutkimus, jonka mukaan ”metsäojitettujen soiden vesistökuormituksen epäillään olevan moninkertaisesti aiemmin arvioitua suurempaa.”

Suon ennallistaminen Hiilipörssiä tukemalla voi olla myös hyvä aineeton lahja läheiselle, joka tarvitsee tavaran sijasta toivoa.

 

Lue lisää:

Hiilipörssin nettisivut

Hiilipörssin Youtube-kanava

 

Lisätietoja:

Heikki Susiluoma, koordinaattori, heikki.susiluoma(a)sll.fi, 040 6306203 (yleisesti Hiilipörssistä)

Risto Sulkava, asiantuntija, 040 5456472 (suot)

Vuokko Isokorpi, yrityskoordinaattori, vuokko.isokorpi(a)sll.fi, 040 565 2635 (yritykset)

Jaa sosiaalisessa mediassa