Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Ve­si­pui­te­di­rek­tii­vi pelastui – nyt on toimeenpanon aika

Nyt se on virallista: EU:n vesipuitedirektiiviä ei avata mahdollisille heikennyksille. Nyt päästään vuosien kiistelyn jälkeen tehostamaan vesien hyvään tilaan tähtäävän direktiivin toimeenpanoa jäsenmaissa. Tämä on suuri voitto ympäristöjärjestöille. Luonnonsuojeluliitto oli mukana puolustamassa vesipuitedirektiiviä, kirjoittaa erityisasiantuntija Tapani Veistola blogissa.

Kuva: Hanne Kosonen

EU seuraa ympäristölainsäädäntönsä tavoitteiden saavuttamista ja toimivuutta. Vesipuitedirektiivin kaksivuotinen ”terveystarkastus” päättyi viime vuonna. Asiasta tehtiin suuri määrä selvityksiä ja kuulemisia.

Ympäristöjärjestöt pitivät tärkeänä, että direktiiviä ei avata muutoksille, vaan että sen toimeenpanoa jäsenmaissa tehostetaan. Tämä linja voitti. Euroopan komissio kertoi viime viikolla EU:n jäsenmaiden vesijohtajien kokouksessa päättäneensä, että direktiiviä ei avata muutoksille.

Päätös on hyvä, koska nyt kaikkien vesiensuojelussa toimivien voimia ei hukata vuosikausiksi kiistelyyn vesipuitedirektiivin päivityksestä. Ympäristöjärjestöt pelkäsivät, että prosessi olisi voinut johtaa direktiivin tavoitteiden heikentämiseen. Nyt kaikkien tahojen voimat voidaan suunnata yhdessä vesiensuojelun käytännön toimeenpanon tehostamiseen.

Direktiivin vesien hyvän tilan tavoite on sitova. Esimeriksi kaivosten tai tehtaiden perustaminen mihin tahansa ei enää onnistu, jos vesistön tila ei sitä salli. Näin kävi Kuopiossa Finnpulpin sellutehtaalle.

Jäsenmaissa valmistellaan parhaillaan kolmansia vesienhoidon suunnitelmia vuosille 2022–27. Suomessakin tulee niistä kaikille kansalaisille avoin kuuleminen syksyllä. Se sopii hyvin Luonnonsuojeluliiton vesiteemavuosiin.

Vesipuitedirektiiviä puolusti laaja järjestörintama. Luonnonsuojeluliitto oli siinä mukana European Environmental Bureaun jäsenenä EU:n Wienin vesikokouksesta 2018 Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen 2019.

Muita tahoja Living Rivers Europe -koalitiossa olivat muun muassa WWF, Wetlands International, European Rivers Network, European Anglers Alliance ja noin 130 muuta järjestöä.

Kiitos kaikille #ProtectWater-kampanjassa mukana olleille jäsenillemme! Komissio sai yli 375 000 kannanottoa direktiivin puolesta. Se on kolmanneksi eniten EU:n nettikuulemisten historiassa.

Yhdessä pienet asiat kasvavat – vesiensuojelukin!

Tapani Veistola

Kirjoittaja on Suomen luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntija. Hän seuraa vesiensuojelua sekä meillä että EU:ssa myös European Environmental Bureaun (EEB) vesityöryhmän jäsenenä.

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lahjoita vesille!

Tue työtämme ainutlaatuisen vesiluontomme puolesta. Olemme ajaneet vuosikymmeniä vesiensuojelua edistäviä lakeja ja olemme useissa vesiensuojelun työryhmissä. Teemme konkreettista suojelutyötä esimerkiksi ennallistamalla virtavesiluontoa.
Kuva: Vesa-Matti Hillberg

Tee kertalahjoitus metsille, vesille ja soille