Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kommentit komission tiedonantoon ”Kohti kestävämpää kalastusta EU:ssa, tilannekatsaus ja linjauksia vuodelle 2021”

Kalatuskiintiöiden tulee turvata kestävyys. PEW: Reference points For Europe's Fish Stocks.

Komissio valmistelee esityksiä ensi vuoden kalastuskiintiöiksi. Sen periaatteet ja Suomen alustava kanta ovat lähtökohtaisesti kestäviä.

22.6.2020

EU-17 -kalastusjaostolle

Viitaten jaoston kirjalliseen menettelyyn 17.-22.6.2020 Dnro MMM2020-00288

Kommentit komission tiedonantoon ”Kohti kestävämpää kalastusta EU:ssa, tilannekatsaus ja linjauksia vuodelle 2021”

Kiitos kommenttimahdollisuudesta.

Esitetty kestävyyttä ja varovaisuusperiaatetta korostava kanta on hyvä ja perusteltu.

Myös komission pohjapaperi on oikeansuuntainen. Kalastuskuolleisuuden vähentäminen on todellakin useimmiten nopein keino auttaa kalakantaa, kun ilmastonmuutoksen ja ravinnepäästöjen vähentäminen vie pitemmän ajan. Lisäksi Komission pohjapaperissa tunnustetaan, että korona voi aiheuttaa epävarmuutta kannanarvioiden tietojen keruuseenkin. Se korostaa varovaisuusperiaatteen käyttöä, mikä pitää muistaa myös mahdollisissa kalastuskiintiöiden siirrossa ensi vuodelle. Monivuotisista suunnitelmista puhuttaessa pitää muistaa, että niitä on vielä hyvin harvoille lajeille.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Tapani Veistola, puh. 0400 615 530, tapani.veistola (a) sll.fi


SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

EU17-jaoston jäsenenä toimeksi saaneena

Tapani Veistola

erityisiantuntija

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa