Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kirje EU-komissiolle metsien hiilinielujen pienenemisestä

EU-jäsenmaiden suunnitelmat lisätä metsien hakkuita johtaisivat metsänielujen pienenemiseen 20 prosentilla seuraavan viiden vuoden aikana. Tämä on erityisen huolestuttavaa, sillä hakkuiden ilmastovaikutusta ei tarvitsisi ottaa huomioon päästötilinpidossa, varoittavat Luonnonsuojeluliitto ja Fern kirjeessään EU-komission varapuheenjohtajalle Frans Timmermanssille ja ympäristökomissaari Virginijus Sinkevièiukselle.

Ilmakuva avohakkuun jättämästä aukosta Vantaanjoen varrella.
Kuva: Kimmo Rampanen / Vastavalo

Metsien ilmastovaikutusten kehitys on olennainen osa EU:n ilmastotavoitteita vuosina 2021-2030. EU-komissio valmistautuu vahvistamaan delegoidulla säädöksellä jäsenmaiden metsien käytön vertailutasot seuraavalle viidelle vuodelle, joihin hiilinielujen kehitystä tullaan vertaamaan.

Komission asettaman asiantuntijaryhmän jäsenet Luonnonsuojeluliitto ja Fern ovat huolissaan siitä, että jäsenmaat eivät ole täyttäneet LULUCF-asetuksen (joka kattaa maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsät) mukaisia velvoitteitaan, mikä mahdollistaa hakkuiden kasvatuksen hiilineutraalisti. Tämä vaarantaa EU:n nykyiset heikot ilmastotavoitteet aikana, jolloin EU:n ilmastotavoitteet tulisi nostaa 1,5 asteen mukaisiksi. Esimerkiksi bioenergian päästöjen laskenta maankäyttösektorilla ei ole uskottavalla pohjalla jäsenmaiden ehdotuksissa.

Kansalaisjärjestöjen edustajat ehdottavat parannuksia metsienkäytön vertailutasoihin muun muassa Suomelle, Ruotsille, Virolle ja Saksalle. Myös itse LULUCF-asetuksen laskentasääntöjä tulisi parantaa mikäli se avataan tulevien vuosien aikana.

Lue lisää järjestöjen kirjeestä (pdf)
Luonnonsuojeluliiton ja Fernin englanninkielinen tiedote koskien lulucf-asetuksen asiantuntijaryhmän kokousta (tiedote 28.5.2020)
Asiantuntijat tyrmäsivät Suomen metsien hiilinielujen vertailutason (uutinen 12.4.2019)

Lisätietoja

Ilmastoasiantuntija Hanna Aho

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lahjoita ilmastotyöhön!

Vaadimme vahvaa ilmastolakia, hiilinielujen kasvattamista sekä haitallisten tukien lopettamista. Lahjoittamalla työmme tueksi olet mukana viemässä viestiä päättäjien suuntaan.

Tee kertalahjoitus ilmastotyölle