Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Totuuden hetki: asiantuntijat tyrmäsivät Suomen metsien hiilinielujen vertailutason

Seuraavan hallituksen on joko otettava uusi suunta metsäpolitiikkaan tai vähennettävä päästöjä rajusti muualla.

Kuva: Julius Jansson

Monet EU-maat Suomi mukaan lukien ovat yrittäneet piilottaa hakkuutavoitteiden ilmastovaikutuksia, mutta Euroopan komission asettama asiantuntijaryhmä on nyt puuttunut tähän tänään päättyneessä asiantuntija-arvioinnissa. Suomen lisäksi Ruotsin, Slovenian, Latvian ja Puolan vertailutasot arvioitiin hyvin kriittisesti, mikä tarkoittanee perustavanlaatuisten muutosten tarvetta.

Jos suunnitelmat olisi hyväksytty sellaisenaan, se olisi sallinut koko EU:n hiilinielujen pienentymisen jopa 80 miljoonalla tonnilla joka vuosi, mikä vastaa Suomen puolentoista vuoden päästöjä.

Euroopan komission asettama asiantuntijaryhmä arvioi jäsenmaiden metsien vertailutasoja. Vertailu perustuu niin sanottuun LULUCF-asetukseen, joka sääntelee maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsätalouden ilmastovaikutuksia.

Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntijan Otto Bruunin mukaan tämä on totuuden hetki Suomen metsäpolitiikalle.

“Suomi toimitti EU:lle suunnitelman, joka sallisi hakkuiden kasvattamisen 30 prosenttia ilman vastuuta näiden hakkuiden ilmastovaikutuksesta. Asiantuntijaryhmän arvio oli tyly. Ilmastovaalien alla tämä on tyrmäävä palaute hallituksen harjoittamasta ilmastopolitiikasta.”

Bruun toteaa, että seuraavan eduskunnan on arvioinnin valossa joko hillittävä hakkuita tai valmistauduttava entistä jyrkempiin päästövähennyksiin esimerkiksi liikenteessä ja maataloudessa.

“Kaikkien toimijoiden olisi syytä tunnistaa, että lisähakkuut ovat riski paitsi ilmastolle myös Suomen taloudelle. Lisälaskun riski pitää nyt ottaa vakavasti ja satsata puun jalostusarvon kasvattamiseen hakkuiden kasvattamisen sijaan.”

Asiantuntijaryhmän mukaan Suomen suunnitelman tulisi perustua vuosien 2000–2009 todellisiin metsienkäsittelytapoihin. Korkotasoon perustuvan lähestymistavan läpinäkyvyys, uskottavuus ja erityisesti sen tulokset suhteessa asetuksen vaatimuksiin saivat kriittisen vastaanoton asiantuntijaryhmässä.

Ilmastojohtajina esiintyvien maiden, kuten Suomen ja Ruotsin, maine sai asiantuntija-arviossa kolauksen. Niillä on näytön paikka, kun ne joutuvat toimittamaan EU:lle uudet suunnitelmat vuoden 2019 loppuun mennessä. Nyt punnitaan, ottavatko päättäjät 1,5 asteen tavoitteen tosissaan.

”Jotta ilmaston lämpeneminen voidaan pysäyttää maailmanlaajuisesti 1,5 asteeseen, metsät ja niiden viilentävä vaikutus ovat välttämättömiä. Tämä tarkoittaa hakkuiden kohtuullistamista ja elinympäristöjen suojelua ja ennallistamista kaikkialla maailmassa. Suomella on tulevana EU:n puheenjohtajamaana näytön paikka toimia ilmaston puolesta maailmanlaajuisesti”, sanoo Fingon ilmastoasiantuntija Hanna Aho.

Komission asettama asiantuntijaryhmä koostuu jäsenmaiden asiantuntijoista, ulkopuolisista asiantuntijoista ja kansalaisjärjestöjen edustajista. Suomesta mukana olivat muun muassa maa- ja metsätalousministeriön ja Luonnonvarakeskuksen asiantuntijat. Eurooppalaisia kansalaisjärjestöjä edustivat Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Otto Bruun ja Fingon ilmastoasiantuntija Hanna Aho.

 

Lisätietoja:

Suomen luonnonsuojeluliitto: suojeluasiantuntija Otto Bruun, p. +35840 6313399, otto.bruun(a)sll.fi

Fingo: ilmastoasiantuntija Hanna Aho, p. +35850 3176686, hanna.aho(a)fingo.fi

 

Jaa sosiaalisessa mediassa