Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kirje hallitukselle koronaelvytyksen vihreistä ehdoista

Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja WWF Suomi lähettivät pääministeri Sanna Marinille, hallituksen muille ministereille ja erityisavustajille kirjeen 26.5.2020, jossa listataan asioita, jotka elvyttämisessä on otettava huomioon, kun tavoitteena on fossiilivapaa hyvinvointivaltio.

Luonto
Kuva: tiltti (Flickr / CC BY 2.0)

Arvoisa pääministeri, ministerit ja erityisavustajat,

Kiitämme hallitusta suoraselkäisyydestä, jolla on tehty selväksi, että talouskriisi ei pysäytä fossiilivapaan, kestävän hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista, vaan lisää siihen vauhtia. Ennen lisätalousarviota ja elokuun budjettiriihen poliittista evästystä haluammekin painottaa seuraavaa:

1. Elvyttävien ilmasto- ja luontoinvestointien suuruusluokka kohdilleen, huomioiden Kestävä elvytys -työryhmän miljardiluokan esitykset, ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikaisen Vesa Vihriälän työryhmälle hahmottelemat, yhteensä 1,8 miljardin elvytyspaketit sekä näiden ulkopuolelle jääneet toimet, kuten luontoinvestoinnit, julkisen liikenteen tuet ja valtakunnalliset raideinvestoinnit.

2. Kaikkien elvytystoimien on läpäistävä kestävyystesti. Hallituksen tulee ottaa Kestävä elvytys -työryhmän kriteeristö käyttöön ja perustella päätöksensä niiden valossa. Kestävyystavoitteiden kanssa ristiriitaisia toimia ei lähtökohtaisesti tehdä (ks myös YmVL lausunto). Finnairin tukien vastapainoksi on otettava käyttöön esimerkiksi lentovero. On tärkeää, että myös Valtion kehitysyhtiö Vaken kautta tehtävälle elvytykselle asetetaan kestävyyskriteerit ennen investointimandaatin myöntämistä.

3. Elvytyspakettiin saatava myös luontoinvestoinnit. Osoittamalla lisärahaa kansallispuistoverkoston laajennuksiin (Porkkala, Evo ja Punkaharju-Haarikko), uhanalaisten perinneympäristöjen hoitoon, Metso-ohjelman vauhdittamiseen varsinkin kunnissa, soiden ennallistamiseen ja vieraslajien torjuntaan hallitus työllistämisen lisäksi kuroo luonnonsuojelun rahoituskuilua ja hillitsee ilmastonmuutosta.

4. Haitallisten tukien poistamisesta selkeät linjaukset. Kun hallitus evästää elokuun budjettiriiheä on tärkeää, että fossiilitukien ja muiden ympäristölle haitallisten tukien poistoa kiirehditään. Erityisesti turpeen verotuesta ja päästökauppakompensaatiosta on vihdoin päästävä eroon.

5. Elvytys ei korvaa lainsäädännön tarvetta eikä ympäristönormeista jousteta. Suomeen ei tarvita investointeja ‘hinnalla millä hyvänsä’, vaan investointeja, jotka läpäisevät ekologisen kestävyyden seulan ja modernisoivat talouttamme. Jatkamalla johdonmukaisesti lainsäädäntötyötä Suomi luo entistäkin vakaamman ja ennustettavamman investointiympäristön uutta luoville, kestäville investoinneille.

Menestystä ja jaksamista vaativaan työhönne toivottaen,

Hanna Paulomäki, ohjelmajohtaja, Greenpeace
Päivi Lundvall, toiminnanjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto
Liisa Rohweder, pääsihteeri, WWF Suomi

Lisätietoja:

Luonnonsuojeluliiton kommentit Hetemäen työryhmälle, 14.5.2020

Greenpeacen kommentit Hetemäen työryhmälle 15.5.2020

WWF:n kirje ministereille talouden elvytystoimista 3.4.2020

Yhteydenotot:

Hanna Aho, suojeluasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto, hanna.aho@sll.fi

Kaisa Kosonen, ilmastovastaava, Greenpeace, kaisa.kosonen@greenpeace.org

Mia Rahunen, ilmastoasiantuntija, WWF Suomi, mia.rahunen@wwf.fi

Lisätietoja

Ilmastoasiantuntija Hanna Aho

Jaa sosiaalisessa mediassa